Prihláška za člena Svetového apoštolátu Fatimy

Národné centrum a členstvo v SAF

Medzinárodné modlitbové združenie Svetový apoštolát Fatimy má v jednotlivých krajinách sveta svoje národné centrá.
Na Slovensku je národné centrum s názvom Svetový apoštolát Fatimy na Slovensku so sídlom v Žiline.
Konferencia biskupov Slovenska 17. marca 2009 poverila žilinského biskupa Mons. Tomáša Galisa starostlivosťou o Svetový apoštolát Fatimy na Slovensku.
Členom sa môže stať každý katolík zaslaním vyplnenej prihlášky na adresu národného centra.
Každoročne všetky prihlášky sa každoročne v rámci národnej púte zanesú do medzinárodného centra SAF vo Fatime a tam ich uložia na mieste zjavenia Panny Márie.
 

Prihláška za člena Svetového apoštolátu Fatimy

Členstvo je bezplatné. Dobrovoľný príspevok (na manipulačné výdavky, poštovné) alebo finančný dar na podporu SAF môžete posielať na účet SK52 6500 0000 0000 2031 7814 v Poštovej banke.

Prihláška za člena Svetového apoštolátu Fatimy