Farnosti môžu zorganizovať verejnú projekciu film o zjaveniach Panny Márie vo Fatime v roku 1917

 

Bratislava 29. apríla (TK KBS) Spoločnosť Foxx Media Group, s. r. o. ponúka záujemcom zorganizovať verejnú projekciu historickej drámy Fatima. „Pri príležitosti blížiaceho sa výročia zjavenia Panny Márie vo Fatime vám ponúkame možnosť vrátiť sa v čase do roku 1917 a pripomenúť si príbeh o sile viery, ktorého posolstvo stále trvá," avizuje Alexandra Lederleitnerova zo spoločnosti.

Film Fatima je názov nového historického filmu, ktorý vlani priniesla do slovenských kín spoločnosť Continental film. Jeho distribúciu u nás zabečuje spoločnosť Foxx Media Group, s. r. o. Slovensko sa stalo jednou z prvých krajín, ktoré novinku uviedli do kín. Dráma, nakrútená podľa skutočných udalostí, odhaľuje príbeh detí, ktoré sa stali svedkami zázraku. Desaťročná pastierka Lucia spolu so sesternicou a bratrancom ohlásia, že sa im v portugalskej Fatime zjavila Panna Mária. Inšpirujú tisíce veriacich, no musia tiež bojovať s nedôverou skeptikov. Fatimské zjavenie navždy zmení ich životy.

„Keď som počul o novom filme venujúcom sa udalostiam vo Fatime, pýtal som sa, prečo zasa nový film. Po jeho zhliadnutí som pochopil, že doteraz šlo v prevažnej miere o televízne filmy. Toto nové spracovanie je však určené v prvom rade pre kiná. Tomu zodpovedá kvalita jeho spracovania - od hereckých výkonov, cez prácu kamery i filmovej hudby. Titulná pieseň Andreu Bocelliho je v tomto prípade čerešničkou na torte", hovorí Jozef Kováčik, programový riaditeľ TV LUX, ktorá je hlavným mediálnym partnerom distribútora filmovej novinky na Slovensku.

Udalosti vo Fatime viedli k tomu, že ešte aj dnes toto portugalské mestečko navštívia ročne milióny pútnikov. Rovnomenný film o tom, čo sa vo Fatime pred viac ako 100 rokmi odohralo, minulé leto dosiahol skvelý úspech v slovenských kinách, keď sa v premiérovom víkende stal najnavštevovanejším predstavením. Teraz máte možnosť pozrieť si ho vo svojej komunite a umocniť tak zážitok, ktorý novodobé spracovanie so skvelým hereckým obsadením a tvorivým tímom v týchto náročných časoch ponúka, píše Spoločnosť Foxx Media Group, s. r. o.

Viac informácií je možné nájsť na stránke www.fatima-film.sk. Tí, čo majú záujem o verejnú projekciu, sa môžu ozvať na adresy: alexandra@foxx-media.cominfo@foxx-media.com alebo mobilné telefónne čísla 0907 642 749, 0904 700 177. 

Svätyňa vo Fatime je jedným z najpopulárnejších pútnických miest na svete. V roku 2018 ju navštívilo viac ako 7 miliónov pútnikov. Rok predtým, v jubilejnom roku fatimských zjavení, do tohto portugalského mesta prišlo okolo deväť miliónov ľudí.

Začala sa virtuálna púť do Fatimy

„Mariánska púť do Fatimy sa tento rok koná kvôli obmedzeniam Covid-19 virtuálne," oznámil to kardinál António dos Santos Marto z Leiria-Fátima. Kardinál, do ktorého diecézy patrí toto slávne pútnické miesto, požiadal katolíkov, aby sa duchovne pripojili k osemdňovej púti, ktorá sa začala 14. marca. Počas celého roka cestujú tisíce katolíkov do portugalskej Fatimy, kde sa v roku 1917 zjavila Panna Mária trom pastierom. Osemdňová púť priťahuje davy z celého sveta, ale jej charakter bol zmenený, aby chránil spoločné dobro, akým je ľudské zdravie, napísal kardinál Marto v pastierskom liste. Hierarchia sľúbila, že sa bude vo svätyni modliť, aby skončila pandémia. Posledný deň, 21. marca, „pôjdem do svätyne vo Fatime a budem mať všetkých vo svojom srdci a tam sa budem modliť za vás a za koniec pandémie, pričom nás všetkých zverím ochrane Nebeskej matky a našej patrónky". Diecéza bude zdieľať videá na svojich sociálnych siaťach, aby veriacim pomohla uskutočniť virtuálnu púť. Každoročná púť do svätyne Panny Márie z Cova da Iria do Fatime trvá od 13. mája do októbra, teda obdobia, keď sa pred sto rokmi konalo šesť mariánskych zjavení. Otec Carlos Cabecinhas, rektor svätyne, pozval veriacich na účasť na „púti srdca", ktorej cesta nebude fyzická, ale „vnútorná". Normálne sväté omše s fyzickou účasťou veriacich sa majú začať v Portugalsku 30. mája.

Milión detí sa modlí ruženec

Milión detí sa modlí ruženec za pokoj a mier vo svete

Pozývame Vás znova sa zapojiť do modlitebnej iniciatívy Milión detí sa modlí ruženec za pokoj a mier vo svete.
 

V roku 2020 chceme deťom predstaviť príbeh svätej Kataríny Labouré, ktorá v zjaveniach dostala od nebeskej Matky zázračnú mariánsku medailu.

Po tom, čo Katarína dala vyraziť mariánske medaily podľa obrazu, ktorý videla v zjaveniach, prišla veľká epidémia. Jej spolusestry medaily rozdávali chorým a vzbudzovali v ľuďoch úctu k našej Pani. Následne sa začali diať veľké počty uzdravení a aj preto dostala medaila prívlastok zázračná.

Každý, kto sa zapojí do modlitby ruženca 18. alebo 19. októbra a zaregistruje sa na webe www.miliondeti.sk, dostane jednu takú medailu.

Tento krát je však naša ružencová kampaň trochu iná.

Jednak je poznačená pandémiou koronavírusu a jednak pripadla na ten istý deň ako misijná nedeľa.

To nás všetkých pozýva k väčšej kreativite.

Ruženec sa teda môžete s deťmi modliť pred, počas, či po aktivitách, ktoré plánujete robiť pri príležitosti misijnej nedele.

Rovnako aj TV Lux bude vysielať modlitbu svätého ruženca s deťmi pred svätou omšou s tematikou misií. Bude to 18. októbra o 9.00 ráno.

Epidemiologické opatrenia pravdepodobne ešte skomplikujú možnosti modliť sa ruženec v skupinách. Keďže aj my chceme, aby sme sa všetci správali zodpovedne a brali ohľad na ľudí, ktorí sú vystavení riziku - katechéti, učitelia, vychovávatelia, ale aj kňazi, či zdravotníci pracujúci s deťmi -, pozývame vás k tvorivosti.

Ruženec sa môžete modliť doma, v triede, v malých skupinkách, na prechádzke v parku, či online pomocou internetového hovoru, na ktorý sme si všetci už zvykli.

Prosím, navštívte stránku www.miliondeti.sk a nájdete na nej:

➡ voľne stiahnuteľné materiály
➡ video, ktoré môžete zdieľat na sociálnych sieťach
➡ návod ako sa modliť ruženec pre deti
➡ a prihlasovací formulár

Pozývame teda ešte raz všetkých v dôvere v slová svätého Pátra Pia: Keď sa milión detí bude modliť ruženec, svet sa môže zmeniť.

Film Fatima

Strhujúca historická dráma, nakrútená podľa skutočných udalostí, odhaľuje príbeh detí, ktoré sa stali svedkami zázraku. Desaťročná pastierka Lucia spolu so sesternicou a bratrancom ohlásia, že sa im v portugalskej Fatime zjavila Panna Mária. Inšpirujú tisíce veriacich, no musia tiež bojovať s nedôverou skeptikov. 

Viac informácií o filme nájdte na stránke:

https://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20200728025

https://www.fatimathemovie.com/

Oslavy výročia zjavenia Panny Márie vo Fatime

Po prvýkrát po viac ako 100 rokoch histórie, sa oslavy výročia zjavenia Panny Márie vo Fatime 12. až 13. mája nebudú sláviť za prítomností zvyčajného množstva pútnikov. Toto rozhodnutie sa prijíma v kontexte globálnej pandémie, ktorá postihuje svet. Kardinál Antonio Marto, keď pred mesiacom oznámil toto vyhlásenie, povedal, že „aj keď sme v našich domovoch, budeme žiť túto chvíľu v pútnickom duchu. Svätyňa bude prázdna, ale nebude opustená. Aj keď sme fyzicky oddelení, budeme tu všetci duchovne zjednotení ako Cirkev s Máriou, intenzívne so srdcom plným viery."
 
Slávnosť sa uskutoční podľa obvyklého harmonogramu a formátu s večernou modlitbou posvätného ruženca 12. mája o 21.30 h, následne sprievodom sviečok z kaplnky Zjavení. Nasledujúci deň, 13. mája sa bude modliť svätý ruženec o 9.00 h a potom bude nasledovať svätá omša, ktorej bude predsedať kardinál Antonio Marto. Celú slávnosť môžete sledovať cez sociálne médiá a  http://live.worldfatima.com/en/
 
Svetový apoštolát Fatima navrhuje tento rok pútnikom, aby zorganizovali vnútornú púť do Fatimy cez modlitbu. Počas modlitieb môžete umiestniť pri okne zapálenú sviečku, ako znak spoločenstva s Fatimou. (Veriacich, samozrejme, vyzývame k náležitej obozretnosti: pri zažatej svieci sa treba pomodliť, ale nenechať ju bez dozoru na mieste, kde by mohla spôsobiť požiar!)

List pápeža Františka na mesiac máj: Modlime sa ruženec v domácnosti

Svätý Otec napísal všetkým veriacim osobitný list na mesiac máj, v ktorom ich vyzýva k modlitbe posvätného ruženca v domácnostiach. 
 

Ruženec má všetkých zjednotiť ako duchovnú rodinu na prekonanie súčasnej krízy spojenej s pandémiou Covid-19. K listu sú pripojené dve osobitné modlitby k Panne Márii, ktoré Svätý Otec odporúča na záver ruženca.

- - - -

List Svätého Otca všetkým veriacim na mesiac máj 2020

Drahí bratia a sestry,

už je blízko mesiac máj, v ktorom Boží ľud s osobitnou intenzitou vyjadruje svoju lásku a úctu k Panne Márii. V tomto mesiaci je tradíciou modliť sa ruženec doma, v rodine. Doceniť tento domáci rozmer nás „prinútili" obmedzenia spojené s pandémiou, a to aj z duchovného hľadiska.

Preto by som chcel všetkým navrhnúť, aby sme v mesiaci máj znovuobjavili krásu modlitby ruženca v domácnosti. Môžeme tak robiť spoločne alebo osobne; zvoľte si sami podľa situácie, s cenením si oboch možností. V každom prípade je tu však jedno tajomstvo, ako na to: jednoduchosť. A ľahko nájdeme, aj na internete, dobré predlohy ako sa modliť.

Okrem toho vám ponúkam texty dvoch modlitieb k Panne Márii, ktoré môžete prednášať na konci ruženca, a ktoré sa i ja sám budem modliť v mesiaci máj, duchovne zjednotený s vami. Pripájam ich k tomuto listu, aby tak boli k dispozícii všetkým.

Drahí bratia a sestry, kontemplovať spoločne Kristovu tvár so srdcom Márie, našej Matky, nás ešte viac zjednotí ako duchovnú rodinu a pomôže nám prekonať túto skúšku. Ja sa budem modliť za vás, osobitne za tých, čo najviac trpia, a vy sa prosím modlite za mňa. Ďakujem vám a zo srdca vám žehnám.

V Ríme pri Svätom Jánovi z Lateránu 25. apríla 2020, na sviatok sv. Marka evanjelistu

- - - -

K listu Svätého Otca sú pripojené texty dvoch modlitieb. Prvá z nich je stručnejšia a totožná s tou, ktorou Svätý Otec 11. marca zveril mesto Rím pod ochranu Panny Márie pred obrazom Matky Božej z pútnickej svätyne Divino Amore. Druhá modlitba je dlhšia a menuje rozličné skupiny osôb v kríze pandémie. Vyprosuje ochranu Matky Božej jej orodovaním u Boha v súvislosti so širšími dôsledkami krízy a jej výzvami pre ľudstvo, a to aj v ekonomickej, sociálnej a politickej oblasti.

Prvá modlitba

Ó, Mária, vždy nám žiariš na našej ceste ako znamenie spásy a nádeje. Zverujeme sa ti, Uzdravenie chorých, ktorá si pod krížom bola pripojená k Ježišovej bolesti, pevne si uchovávajúc svoju vieru.

Ty, Záchrana rímskeho ľudu, vieš, čo potrebujeme, a sme si istí, že sa postaráš o to, aby tak ako v Káne Galilejskej mohla po tejto chvíli skúšky znova nastať radosť a oslava.

Pomáhaj nám, Matka Božej lásky, riadiť sa dôsledne Otcovou vôľou a konať to, čo nám povie Ježiš, ktorý vzal na seba naše utrpenia a obťažil sa našimi bolesťami, aby nás skrze kríž priviedol k radosti vzkriesenia. Amen.

Pod tvoju ochranu sa utiekame, svätá Božia Rodička, neodvracaj zrak od našich prosieb, pomôž nám v núdzi a z každého nebezpečenstva nás vysloboď, ty Panna slávna a požehnaná. Amen.

- -

Druhá modlitba

„Pod tvoju ochranu sa utiekame, svätá Božia Rodička"

V súčasnej dramatickej situácii, plnej utrpenia a obáv, ktoré sužujú celý svet, utiekame sa k tebe, Božia Matka a naša Matka, a hľadáme útočisko pod tvojou ochranou.

Panna Mária, obráť k nám svoje milosrdné oči v tejto pandémii koronavírusu a uteš tých, ktorí sú vystrašení a ktorí oplakávajú svojich drahých zosnulých, často pochovaných spôsobom, ktorý zraňuje dušu. Posilni tých, čo sa obávajú o svojich chorých, ktorým nemôžu byť nablízku z dôvodu zabránenia nákazy. Posilni dôveru u tých, ktorí v dôsledku dopadov pandémie na ekonomiku a zamestnanosť prežívajú úzkosť z neistej budúcnosti.

Božia Matka a naša Matka, vypros pre nás u Boha, Otca milosrdenstva, aby táto ťažká skúška skončila a aby nám znova zasvitla nádej a pokoj. Tak, ako si sa v Káne prihovorila u svojho božského Syna, popros ho, aby utešil rodiny chorých a obetí pandémie a aby otvoril ich srdcia dôvere.

Ochraňuj lekárov, sestry, zdravotný personál a dobrovoľníkov, ktorí sú v tejto dobe krízovej situácie v prvej línii a riskujú svoj život kvôli záchrane iných životov. Sprevádzaj ich hrdinské úsilie a daj im silu, dobrotu a zdravie.

Stoj pri tých, ktorí dňom i nocou pomáhajú chorým, a tiež pri kňazoch, ktorí sa s pastierskou starostlivosťou a evanjeliovým duchom usilujú pomôcť a povzbudiť všetkých.
Svätá Panna, osvieť mysle odborníkov, aby našli správne riešenia ako zvíťaziť nad týmto vírusom.

Pomáhaj zodpovedným jednotlivých štátov, aby konali múdro, starostlivo a obetavo, aby podporovali tých, ktorým chýbajú prostriedky na živobytie, aby prezieravo a v solidárnom duchu naplánovali sociálne a ekonomické opatrenia.

Najsvätejšia Panna Mária, dotkni sa sŕdc, aby obrovské sumy používané na zvyšovanie a zdokonaľovanie zbrojenia boli namiesto toho určené na podporu vhodného bádania, aby sa v budúcnosti predišlo podobným katastrofám.

Najmilšia Matka, daj, nech vo svete vzrastie povedomie našej spolupatričnosti ako členov jednej veľkej rodiny, nech si uvedomíme puto, ktoré nás všetkých spája, aby sme v bratskom a solidárnom duchu vyšli na pomoc mnohej biede a situáciám chudoby. Povzbuď našu pevnosť vo viere, vytrvalosť v službe, stálosť v modlitbe.

Ó Mária, Utešiteľka skľúčených, objím všetky svoje trpiace deti a vypros nám od Boha, aby zasiahol svojou všemohúcou rukou a oslobodil nás od tejto hroznej pandémie, aby sa život mohol znovu rozbehnúť svojím bežným tempom.

Zverujeme sa tebe, ktorá si žiarivým znamením spásy a nádeje na našej ceste, ó dobrotivá, ó milostivá, ó sladká Panna Mária. Amen.

-
Poznámka: Preklad modlitieb zodpovedá textu KBS

Vo Fatime sa modlili za zastavenie pandémie. Ochranu prosili aj pre Slovensko

Fatima 28. marca (TK KBS) Modlitbu zasvätenia národov Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu a Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie predniesol vo Fatime na sviatok Zvestovania Pána kardinál Antonio Dos Santos, biskup diecézy Leiria-Fatima. Obrad nasledoval po modlitbe ruženca, ktorú kardinál viedol v sanktuáriu pred sochou Panny Márie Fatimskej, prosiac o zastavenie šírenia koronavírusu.
Okrem Portugalska – ktoré iniciatívu podnietilo – viacero biskupských konferencií poslalo do Fatimy žiadosť, aby aj ich národy boli spolu s Portugalskom zasvätené a zverené pod ochranu Matky Božej na mieste jej zázračných zjavení vo Fatime. Ako prví o to požiadali Španieli. Za Konferenciu biskupov Slovenska napísal do Portugalska bratislavský arcibiskup metropolita Mons. Stanislav Zvolenský.

Svoje žiadosti poslali aj biskupi viacerých ďalších krajín: Albánska, Bolívie, Kolumbie, Kostariky, Kuby, Guatemaly, Maďarska, Indie, Mexika, Moldavska, Nikaraguy, Panamy, Paraguaja, Peru, Poľska, Dominikánskej republiky, Tanzánie, Kene, Zimbabwe, Východného Timoru a Rumunska. Všetky tieto žiadosti kardinál Dos Santos do prednášaného obradu zahrnul.

Prvé zasvätenie Portugalska Nepoškvrnenému Máriinmu srdcu sa konalo 13. mája 1931, osem mesiacov po oficiálnom uznaní mariánskych zjavení vo Fatime. V októbri 1942, v roku, keď sa slávilo 25. výročie zjavení, pápež Pius XII. zasvätil Nepoškvrnenému Máriinmu srdcu celý svet.

Svätyňa vo Fatime je jedným z najpopulárnejších pútnických miest na svete. V roku 2018 ju navštívilo viac ako 7 miliónov pútnikov. Rok predtým, v jubilejnom roku fatimských zjavení, do tohto portugalského mesta prišlo okolo 9 miliónov ľudí.

- - -

Úkon zasvätenia

Srdce Ježišovo, lekár duší,
milovaný syn a tvár milosrdného Boha,
cirkev putujúca na zemi,
v Portugalsku a Španielsku, v národoch, ktoré ti patria,
hľadí na tvoj otvorený bok, zdroj spásy a prosí:
- v tejto jedinečnej hodine utrpenia
stoj pri tvojej cirkvi,
rozohni vládcov národov,
vypočuj chudobných a sužovaných,
povzbuď pokorných a utláčaných,
vylieč chorých a hriešnikov,
zdvihni skľúčených a zronených,
osloboď zajatcov a väzňov
a zbav nás pandémie, ktorá nás postihla.

Srdce Ježišovo, lekár duší,
vyvýšený na kríž a ten, ktorému vo večeradle vložil učeník ruku do rany v boku,
cirkev putujúca na zemi,
v Portugalsku a Španielsku, v národoch, ktoré ti patria,
rozjíma o otvorenej náruči Otca voči ľudstvu,
túto náruč chcú dať v duchu lásky jedni druhým
podľa tvojho príkazu pri umývaní nôh a prosí:
- v tejto jedinečnej hodine utrpenia
ochraňuj deti, starcov a najzraniteľnejších,
posilňuj lekárov, sestry, zdravotníkov a dobrovoľníkov,
poteš rodiny a upevni nás v solidarite a zodpovednosti jedných voči druhým,
buď svetlom umierajúcim,
priveď do svojho kráľovstva zosnulých,
odvráť od nás všetko zlo
a zbav nás pandémie, ktorá nás postihla.

Srdce Ježišovo, lekár duší,
a Syn svätej Panny Márie,
pre srdce tvojej Matky,
ku ktorému sa utieka cirkev putujúca na zemi,
v Portugalsku a Španielsku, v národoch, ktoré patria po stáročia jemu
a v mnohých ďalších krajinách,
príjmi zasvätenie tvojej cirkvi.
Zasvätením sa Tvojmu Svätému Srdcu
sa cirkev odovzdáva pod ochranu Nepoškvrneného srdca Panny Márie,
utvorenému svetlom tvojho vzkriesenia a zjaveného tu trom deťom.
To svetlo je útočiskom a cestou, ktorá vedie k tvojmu srdcu.
Svätá Panna Mária, Matka fatimského ruženca, udeľ
zdravie chorým a buď útočiskom tvojim učeníkom zrodeným pod krížom tvojej lásky.
Nepoškvrnené srdce Panny Márie, ku ktorému sa utiekame, pros s nami:
- v tejto jedinečnej hodine utrpenia,
príjmi tých, ktorí hynú,
roznecuj tých, čo sa ti zasvätili
a obnov vesmír a ľudstvo.
Amen.

- - -

Zdroj: acistampa.com (upravené) / Preložili: Mária Spišiaková / Alexandra Ščasnovičová

Svätý Otec menoval kardinála Tagleho do čela Kongregácie pre evanjelizáciu národov

 
Pápež František vymenoval filipínskeho kardinála Luisa Antonia Tagleho za prefekta Kongregácie pre evanjelizáciu národov.
 

Ako informovala Svätá stolica v nedeľu 8. decembra, Svätý Otec prijal zrieknutie sa kardinála Edwina Fredericka O'Briena úradu veľmajstra Rytierskeho rádu (Ordine Equestre) Svätého hrobu v Jeruzaleme a za jeho nástupcu v tomto úrade určil kardinála Fernanda Filoniho, doterajšieho prefekta Kongregácie pre evanjelizáciu národov.

Za prefekta Kongregácie pre evanjelizáciu národov pápež František vymenoval kardinála Luisa Antonia G. Tagleho, doterajšieho arcibiskupa Manily. 62-ročný filipínsky kardinál bol na čele Manilskej arcidiecézy od roku 2011 a kardinálsky titul prijal v roku 2012 z rúk pápeža Benedikta XVI. Zastával významné celocirkevné úlohy ako prezident Medzinárodnej katolíckej charity a ako prezident Katolíckej biblickej federácie.

V máji 2018 kardinál Luis Antonio Tagle navštívil Slovensko, keď pri 25. výročí Katolíckeho biblického diela vystúpil na slávnostnom podujatí v Ružomberku.

(www.vaticannews.va)

Fatimské posolstvo pokoja „zostáva aktuálne viac ako inokedy“

Prefekt Kongregácie pre klérus predsedal v auguste Jubilejnej medzinárodnej púti.

Prefekt Kongregácie pre klérus, ktorý v auguste predsedal Jubilejnej medzinárodnej púti, potvrdil, že Fatimské posolstvo „je a pokračuje v uskutočňovaní pokoja" a „zostáva aktuálne viac ako inokedy, pretože zlé predtuchy ohrozujú našu planétu a netušíme, čo nám pripraví zajtrajšok".

„Aj keď Svätý Otec znásobuje svoju iniciatívu v obrane najviac zraniteľných pre nedostatok pokoja, najmä prostredníctvom aktivít rozvoja ľudskej ekológie, mnohí politickí lídri sa stále viac uzatvárajú pred dialógom čo sa týka spolucítenia a pokoja," poznamenal Mons. Marc Quellet.

V homílii pri svätej omši, slávenej 13. augusta, kardinál vysvetlil, že „Fatimské posolstvo, ktoré prišlo v čase prebiehajúcej Prvej svetovej vojny a končiacej revolúcie v Rusku, zostáva aktuálne viac ako inokedy" a „je a pokračuje v budovaní pokoja, v garancii pokoja, v modlitbe a v pokání za pokoj vo svete".

Súčasťou slávenia bola aj Medzinárodná púť migrantov a utečencov 2019, kde Mons. Marc Quellet zdôraznil, že Boží ľud počas svojho putovania nesie so sebou „svoje radosti i ťažkosti, stáva sa tak solidárny so všetkou ľudskosťou, ktorá je v Kristovi a vo Fatime dokáže tiež rozšíriť svoje úmysly v modlitbe".

„Dnes pamätáme zvlášť na všetkých migrantov a utečencov, ktorí prechádzajú cestami našej planéty aby našli lepšiu domovinu, a tiež aby našli vlasť, ktorú Boh pripravil pre nás v nebeskom Jeruzaleme, ktorého brány Kristus otvoril pre pohostinnosť celej ľudskej rodiny, vykúpenej jeho krvou," dodal kardinál.

Už v predchádzajúci deň prefekt Kongregácie pre klérus vyhlásil, že ľudská a sociálna kalamita kvôli kríze migrantov a utečencov, ktorí klopú na brány Portugalska, Európy a rôznych svetových národov, spôsobuje „karavány migrantov", ktoré „nikdy neboli tak početné".

Biskup v Leiria-Fatima ohlásil 13. augusta ukončenie Jubilejnej medzinárodnej púte, ktorá sa zameriavala najmä na problémy ohľadom migrantov, pričom treba vyjadriť „chválu a poďakovanie" Národnej stráži republiky, ktorá „za posledné týždne zachránila viac ako stovku utečencov a migrantov" zo Stredomoria.

„Je to gesto a veľmi pekný znak ľudskosti, solidarity a odvahy, ktorou oceňujeme službu našej Národnej stráže republiky, ktorá si zaslúži aj náš potlesk", doplnil Mons. Antonio Marto.

Na tejto púti sa okrem portugalských pútnikov zúčastnili aj skupiny veriacich z Vietnamu, Sýrie, Senegalu, Švédska, Poľska, Malajzie, Francúzska, Spojeného kráľovstva, Srí Lanky, Spojených štátov, Malty, Belgicka, Brazílie, Nemecka, Talianska, Pobrežia slonoviny, Írska, Indonézie, Španielska a skupina Cejlónčanov a Indiánov z Francúzska.

Medzinárodnou púťou 12. a 13. augusta do sanktuária vo Fatime si prítomní pripomenuli štvrté zjavenie Madony pastierikom v Cova da Iria a zahrnuli do nej zároveň Púť migrantov a utečencov, ktorá sa koná v 47. medzinárodnom týždni migrantov, ktorý mal tohto roku motto „Nejedná sa len o migrantov".

Kardinál z Manily bude predsedať púti 13. mája 2019

Biskup v Leira-Fatima oznámil, že medzinárodnej púti vo Fatime 13. mája 2019 bude predsedať kardinál z Manily, J. Em. Antonio Tagle, ako znak pozornosti voči Ázii.

Kardinál Antonio Tagle, arcibiskup z Manily na Filipínach, je od roku 2011 aktuálnym prezidentom medzinárodnej nadácie Caritas. Bol kreovaný za kardinála v novembri 2012 pápežom Benediktom XVI. a je považovaný za jednoduchého a komunikatívneho človeka, ktorý zdieľa štýl pápeža Františka - ako o ňom zdôraznil kardinál Antonio Marto v rozhovore s Celiou Annou Fariou, veľvyslankyňou na Filipínach, ktorú prijal 12. septembra pri príležitosti blížiacej sa medzinárodnej výročnej púte, ktorá pripomína piate zjavenie Našej Panej.

V tejto súvislosti veľvyslankyňa požiadala preláta diecézy Leira-Fatima, aby do svojich modlitieb zahrnul i špeciálny úmysel za pokoj a mier v krajine.

"Sme obzvlášť verní Cirkvi - Filipíny sú krajinou majoritne katolíckou čo sa týka Ázie -, modlíme sa, aby náš národ žil v pokoji a aby sa nezabúdalo na trpiacich", povedala veľvyslankyňa, ktorá žije štrnásť rokov v Lisabone a častokrát prichádza do Fatimy. Kardinál Antonio Marto vyjavil túžbu, aby Sanktuárium obrátilo pozornosť k pútnikom z Ázie: "Tento rok sme v máji pozvali biskupa z Hong-Kongu, v októbri tu bol biskup z Hirošimy a budúci rok tu počas dvoch pútí budú dvaja reprezentanti z Ázie: arcibiskup z Manily a arcibiskup zo Soul", opäť v máji a októbri.

"Pútnici z Ázie zjavujú obdivuhodnú podstatu chvíle modlitby a my si to veľmi vážime", poznamenal portugálsky kardinál, ktorý počas stretnutia pripomenul niektoré úvahy k fatimskému posolstvu a tiež spôsob, akým má byť interpretované v súčasnosti. "Je to posolstvo, ktoré vyzýva k pokoju medzi ľuďmi", opäť zdôraznil. Sanktuárium naďalej prijíma množstvo pútnikov, ktorí prichádzajú z Ázie, a z tohto dôvodu bude prezidentom medzinárodnej výročnej púte v októbri 2019 arcibiskup zo Soul a apoštolský administrátor z Pchongjangu, kardinál Soojung.

Členovia Rodiny Nepoškvrnenej sa stretli na hore Živčáková pri Turzovke

V sobotu 23. júna 2018 sa pri príležitosti 160. výročia zjavení Panny Márie v Lurdoch, ktoré sa slávi v tomto roku, v Kostole Preblahoslavenej Panny Márie, Matky Cirkvi, na Turzovke – Živčákovej stretli členovia Rodiny Nepoškvrnenej, aby sa tak ako každý rok vzájomne povzbudili vo viere, aby spoločne ďakovali i prosili. Stretnutia sa zúčastnilo viac ako päťtisíc pútnikov z celého Slovenska, ale aj z Čiech a Moravy. Niektorí prišli vlakom, iní osobnými autami, no najviac ich prišlo asi na 80 autobusoch či mikrobusoch. 
Na začiatku spoločného programu sa chorým i zdravým účastníkom stretnutia prihovoril rektor tohto pútnického kostola P. Ondreja Sabó MSSCC. Vo svoje prednáške poukázal na Pannu Máriu ako na vzor nášho putovania. Vyvrcholením stretnutia bolo slávenie svätej omše. Hlavným celebrantom bol Mons. Tomáš Galis, žilinský diecézny biskup, ktorému je v rámci KBS zverený aj Svetový apoštolát Fatimy. Spolu s ním koncelebrovalo 18 kňazov. 
Biskup Galis vo svoje homílii okrem iného pripomenul slová Svätého Otca Františka, ktoré povedal 13. mája 2017 vo Fatime: „Máme Matku! Máme mamu!" Z kríža zazneli slová Pána Ježiša: „Hľa, tvoja Matka! Hľa, tvoj syn!" Tieto slová nemožno oddeliť. Otec biskup spomenul aj sestričku Bernadetu, zakladateľku rodiny Nepoškvrnenej, ktorá mnohých chorých naučila obetovať svoju chorobu, naučila ich ponúknuť Bohu seba, naučila ich čo znamená stať sa darom pre všetkých. Koľkí chorí našli v Rodine Nepoškvrnenej útočisko, našli zmysel života a naozaj sa stali darom!
Po svätom prijímaní sa všetci účastníci stretnutia zasvätili Nepoškvrnenému Srdcu Pannu Márie. Spoločný program pokračoval po krátkej obedňajšej prestávke prednáškou Jozefa Bagina z Višňového na tému Novéna k Pompejskej Panne Márii. Po prednáške nasledovala modlitba ruženca svetla a krátka adorácia Oltárnej sviatosti. Spoločné stretnutie bolo ukončené sviatostným požehnaním. Svätú omšu, modlitbu ruženca i adoráciu sprevádzal svojím spevom zbor z Námestova.
 
Informovala sr. M. Alžbeta Lukasová SMVS
 
 
 
 

Rodina Nepoškvrnenej prevzala relikvie a zástavu

V roku osláv stého výročia zjavení Panny Márie fatimským deťom sa 13. decembra v kaplnke Nepoškvrneného počatia Panny Márie vo Vrícku konala pekná slávnosť. O 10. hodine žilinský diecézny biskup otec Tomáš Galis spolu s jedenástimi kňazmi celebroval slávnostnú svätú omšu. Privítala ho sestra M. Alica Marienková, štatutárny zástupkyňa RN, ktorá povedala, že Panna Mária v súzvuku s Pánom Ježišom, ktorý hlásal pokánie, o to znovu prosila fatimské deti. Otec biskup odovzdal sestre Alici vzácne dary: zástavu svetového apoštolátu Fatimy na Slovensku, ktorú najprv požehnal a relikvie svätých Františka a Hyacinty.
Rodina Nepoškvrnenej je od roku 2008 začlenená do svetového apoštolátu Fatimy. Otec biskup nás vo svojej kázni pobádal k tomu, aby sa členovia Rodiny Nepoškvrnenej, ktorí sa veľa modlia a obetujú, ešte s väčšou láskou a radosťou zapojili do projektu Panny Márie. Hovoril, že výzva Panny Márie na modlitbu a pokánie bola aktuálna nielen v 20. storočí, ale aj dnes v 21. storočí, keď si pripomíname 100 rokov od zjavení Panny Márie vo Fatime. Otec biskup spomenul, že tento rok 12. a 13. mája mal tú milosť byť vo Fatime, keď Svätý Otec vyhlásil Františka a Hyacintu Marto za svätých. Zdôraznil, že Panna Mária nás v roku 1925 prostredníctvom sestry Lucie, vtedy žijúcej v kláštore v španielskom Pontevedra žiadala, aby sme si konali pobožnosť prvých sobôt. Súčasťou tejto pobožnosti je svätá spoveď, sväté prijímanie, modlitba posvätného ruženca a 15 minút rozjímania nad tajomstvami ruženca alebo života Pána Ježiša, a to s úmyslom odčiniť urážky voči nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie. Panna Márie prisľúbila, že kto si vykoná túto pobožnosť, bude pri ňom stáť v hodine smrti so všetkými milosťami potrebnými pre spásu duše. V kázni otec biskup spomenul, že vo svojom živote mal možnosť stretnúť sa s ľuďmi, ktorí už boli vyhlásení za svätých, s matkou Terezou a Jánom Pavlom II.. Matku Terezu z Kalkaty stretol ešte počas totality v bývalej NDR. Spýtala sa prítomných kňazov, či sú medzi nimi takí, ktorí by chceli 24 hodín denne žiť pre Ježiša. Otec biskup Galis sa toto jej posolstvo snažil uskutočňovať a pozval k tomu aj veriacich vo svojej farnosti. Pozýva aj nás k takejto službe lásky pre svätú Cirkev.
Veríme, že relikvie svätých Františka a Hyacinty sa dostanú k mnohým našim členom, aby sa ich prostredníctvom ešte viac povzbudili pre život modlitby a obety. Všetci môžeme nasledovať vzor svätých detí, ktoré sa do detailov snažili plniť to, k čomu ich prizvala Panna Mária: modliť sa a robiť pokánie za obrátenie hriešnikov, pretože veľa duší prichádza do zatratenia, lebo sa za ne nikto nemodlí. Na záver svätej omše sa generálna predstavená sestier Satmárok sestra Pavla poďakovala za vzácne dary a povedala, že kráčať pod zástavou Panny Márie je pre nás česť, ale aj veľká zodpovednosť. 
Po svätej omši sme sa všetci spoločne, kňazi, sestry satmárky, pozvané sestry vykupiteľky aj laici, angažujúci sa vo Svetovom Apoštoláte Fatimy, spolu s otcom biskupom pomodlili rozjímavý posvätný ruženec. Obetovali sme ho za obrátenie hriešnikov, za duše v očistci a na vlastné úmysly.
Vďaka za všetko Bohu a Nepoškvrnenej!
sr. M. Jaroslava

Foto

Vlajka Svetového apoštolátu Fatimy na Slovensku

Prosba o modlitbu za pokoj vo svete

Drahá fatimská rodina,

od nášho WAF v Melbourne, v Austrálii, sme dostali e-amil s prosbu, aby sme sa duchovne spojili s nimi, modliac sa za pokoj vo svete. Prosia o jednu hodinu pobožnosti  v nedeľu 19. novembra 2017 o 15.00 h, aby sme prosili Milosrdného Boha skrze Nepoškvrnené Srdce Panny Márie  o pokoj vo svete. Toto zahŕňa v sebe ruženec, Korunku k Božiemu Milosrdenstvu a Zasvätenie sa Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie. Ďakujeme!

 

E-mail:

Prosím, podeľte sa o túto správu s čo najviac ľuďmi,

nech sa svet spojí v modlitbe za pokoj vo svete

o 15.00 h v nedeľu 19 novembra 2017.

Štruktúra je jednoduchá – ruženec, Korunka k Božiemu milosrdnestvu a zasvätenie sa Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie.

 

Vo Fatime naša Pani povedala "Nakoniec moje Nepoškvrené Srdce zvíťazí".

 

Naša Pani potrebuje našu pomoc. Aby prišla éra pokoja, sú potrebné naše modlitby a zasvätenie sa Jej Nepoškvrnenému Srdcu.

Minulý rok sme boli požehnaní mimoriadnym Jubilejným Rokom Milosrdenstva, tento rok je rokom Milosti. Poďme osláviť koniec storočných osláv fatimských zjavení modlitbou za pokoj vo svete. Vyprosme si milosti a milosrdenstvo skrze ruženec a Korunku k Božiemu Milosrdentvu spolu so zasvätením sa Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie.

Poďme sa všetci modliť, aby už Nepoškvrnené srdce Márie konečne zvíťazilo, aby sa všetci obrátili a zachránili.

Zasvätenie sa Nepoškvrnenému Srdcu

Kráľovná presvätého ruženca – Útočisko ľudstva – Dobyvateľka všetkých Božích bitiek – Milujúca Matka všetkých ľudí – pokorne sa skláňame pred tvojím trónom – dôverujúc, že obdržíme milosrdenstvo – milosť a hojnú pomoc – vo všetkych našich potrebách – nie pre naše neprimerané zásluhy – na ktoré sa nespoliehame – ale len pre veľkú dobrotu – tvojho materinského srdca.

Aby sme sa zapáčili tebe, drahá Matka – a Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu – a aby sme splnili prosbu – zástupcu tvojho Syna na zemi – túžime sa zasvätiť – úplne, so všetkým, čo máme – tvojmu Nepoškvrnenému Srdcu.

Preto, Svätá Matka – Panna, Matka Božia – naša Matka, Sprostredkovateľka a Kráľovná – zasväcujeme nás a všetky naše dobrá – tvojmu Nepoškvrnenému Srdcu – a odovzdávame tebe – náš ľud, našu krajinu a celé ľudstvo.

Prosíme, príjmi naše zasvätenie, najdrahšia Matka – a použi nás, ako si želáš – aby si naplnila svoj zámer so svetom. Ó, Matka Milosrdenstva – vypros nám od milosrdného Boha – pokoj pre nás všetkých – a pre tých, ktorí sú v temnote omylu – alebo v tieni smrti kvôli svojim hriechom. Vypros pokoj a úplnú slobodu – pre svätú Cirkev Božiu – a obnov všetky svoje úbohé deti – aby boli naozaj jednotným tvojím ľudom.

Zastav šírenie záplavy moderného pohanstva, zapáľ v našich srdciach a domoch oheň viery a lásky, praktizovanie čností kresťanského života – a spaľujúcu horlivosť za duše tak, aby apoštoli tvojho a jeho Srdca – mohli rásť do počtu a do zásluh.

Ó, Mária, trón milosti a matka spravodlivej lásky. Mária – prichádzame s dôverou k tvojmu Nepoškvrnenému Srdcu. Rozpáľ nás tým istým božím ohňom – ktorý rozpálil tvoje vlastné srdce. Kráľovná všetkých sŕdc, vládni nad nami, spolu s Božským Srdcom Ježiša Krista, nášho Kráľa. Urob z našich sŕdc a domovov tvoju svätyňu – a cez nás pomôž Ježišovmu Srdcu – zvíťaziť na celom svete. Amen.

 

Kathleen Thompson                                     Mathew Sullivan 
President                                                       Secretary

 

World Apostolate of Fatima
205-207 Road, Murrumbeena, Vic, 3163
9569 9653

Pápež František bude kanonizovať Františka a Hyacintu Marto 13. mája 2017 vo Fatime!

Oficiálne potvrdenie, že pápež František ide kanonizovať blahoslavených Františka a Hyacintu Marto vo Fatime, 13. mája 2017, bolo oznámené dnes ráno, 20. apríla v Ríme, počas konzistória kardinálov.

Je to radostná chvíľa pre všetkých nás! Buďme zjednotení – tí, čo idú do Fatimy, aj tí, čo ostávajú doma, a tešme sa z daru svätosti týchto dvoch malých pastierikov, ktorých obdivujeme a ktorí budú teraz predstavení  univerzálnej Cirkvi  ako model k nasledovaniu.

Ave Mária!

Medzinárodný Sekretariát SAF

Kanonizácia blahoslavených Františka a Hyacinty Marto

Pápež František schválil 23. marca 2017, zázrak potrebný ku kanonizácii blahoslavených Františka a Hyacinty Marto.

Podpísanie Dekrétu, ktorý potvrdzuje zázrak pripísaný orodovaniu bl. Františka a Hyacinty, bol oznámený dnes, tlačovou kanceláriou Vatikánu, po stretnutí  Pápeža s Kardinálom Angelom Amatom, Prefektom Kongregácie pre kauzy svätých.

Zázrak sa týka uzdravenia dieťaťa z Brazílie.

Dátum a miesto ceremónie svätorečenia budú stanovené na najbližšom konzistóriu (stretnutí kardinálov), ktoré sa bude konať v Ríme, 20. apríla.

František a Hyacinta tak budú onedlho prezentovaní univerzálnej Cirkvi ako Svätý František Marto a Svätá Hyacinta Marto; dúfajme, že sa tak stane počas tohto Jubilejného Fatimského roku.

Medzinárodný Sekretariát Svetového Apoštolátu Fatimy (WAF)

Logo a motto cesty Svätého Otca do Fatimy

Slovenská pošta vydala známku „100. výročie zjavenia Panny Márie vo Fatime

Ministerstvo dopravy a výstavby SR schválilo platnosť poštovej známky „100. výročie zjavenia Panny Márie vo Fatime: Spoločné vydanie s Portugalskom, Poľskom a Luxemburskom" s nominálnou hodnotou 1,60 €. Poštová známka platí vo vnútroštátnom a medzinárodnom poštovom styku od 13. 3. 2017 až do ukončenia platnosti.

Podrobnejšie informácie o poštovej známke sa nachádzajú na:
 
 

Duchovná kytica Nepoškvrneného Srdca Panny Márie

Svetový apoštolát Fatima spolu s ďalšími cirkevnými hnutiami pripravuje svetovú duchovnú kyticu, ktorú 13. mája a 13. októbra 2020 v svätyni vo Fatime ponúkneme Panne Márii z Fatimy.

Kytica bude tvorená svätými omšami, ružencami, obetami a inými skutkami nábožnosti, ako odškodnenie za hriechy sveta, za svetový mier, za Svätého Otca a za jednotu a silu Cirkvi.

Na tento účel bola vytvorená webová stránka, ktorá informuje o tejto iniciatíve a pomáha ľuďom pri zasielaní ich vlastných duchovných obetí na kyticu. Je to jednoduchý proces. Stačí kliknúť na odkaz a vložiť svoj modlitebný úmysel.

Rektor svätyne Panny Márie z Fatimy v Portugalsku, otec Carlos Cabecinhas, na jubileu výročia Panny Márie z Fatimy v Malej kaplnke zjavení v máji a októbri 2020 s radosťou prijme a predstaví súhrn modlitieb a obetí.

Américo López-Ortiz, medzinárodný prezident sveta Apoštolát z Fatimy, nahral video, ktoré predstavuje túto duchovnú kampaň a pozýva duchovných, rodičov, učiteľov, aby zhromaždili modlitby a obete detí, študentov a veriacich za túto duchovnú kyticu.
 
Božieho srdca sa určite dotkne takéto úsilie každého muža, ženy a dieťaťa, ktoré sa ho zúčastnia. Modlitba detí a mládeže je veľmi silná. Panna Mária si vybrala malých detských pastierov, aby priniesli na svet svoje posolstvo. Touto iniciatívou si tiež uctíme sv. Františka a Hyacinty Marto v roku, ktorom slávime tretie výročie ich svätorečenia.

Pamätná kniha

 
 

Počas prípravy na oslavu 102. výročia posledného zjavenia Panny Márie vo Fatime, 13. októbra, vám s potešením oznamujeme, že bola vydaná Pamätná kniha WAF o stom výročí zjavení vo Fatime s názvom „FATIMA CENTENARY AROUND THE WORLD". Po mnohých mesiacoch tvrdej práce bola vydaná vynikajúca kniha, ktorá, dúfame, že zostane spomienkou pre budúce generácie, o dynamike nášho apoštolátu počas jubilejného roku Fatimy v roku 2017.

Kniha je teraz k dispozícii na online nákup prostredníctvom online obchodu: https://shop.worldfatima.com/

Medzinárodný sekretariát WAF

Rusko vybuduje prvé sanktuárium, zasvätené Fatimskej Madone

Sanktuárium bude katolícko-byzantského obradu, no bude otvorené aj pre katolícke slávnosti latinského obradu i ďalšie ríty a bude očakávať pútnikov zo všetkých kresťanských komunít.

Jedným z ovocí, ktoré pochádzajú z audiencie, ktorú poskytol pápež František katolíckym biskupom východného obradu, bolo potvrdenie projektu výstavby prvého sanktuária v Rusku, zasväteného Panne Márii Fatimskej.

„Ortodoxné vyznania sa nestavajú proti tomuto projektu. Mnohí Rusi sú známi svojou veľkou úctou k Panne Márii Fatimskej, ktorá sa prihovárala za obrátenie Ruska," povedal otec Alejandro Burgos zo španielskeho mesta Valladolid pre časopis Confidential Religion a ďalej poznamenal: „Je to dosť logické, že je vybudované sanktuárium k cti Našej Panej vo Fatime. Ján Pavol II. zasvätil Rusko Panne z Fatimy a 15. mája 2017 ruskí biskupi zasvätili ich krajinu aj ikone Panne z Fatimy."

Pre rozšírenie tejto spoločnej úcty kresťanov k Božej Matke a vzývanie Našej Panej z Fatimy, otec Burgos zaobstaral pre ďalších kňazov ikonu, podobnej úcty, s nápisom „v tebe je jednota". Sanktuárium bude katolícko-byzantského obradu, no bude otvorené aj pre katolícke slávnosti latinského obradu i ďalšie ríty a bude očakávať pútnikov zo všetkých kresťanských komunít.

Konferencia o Fatimských zjaveniach

Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakutla Univerzity Komenského v Bratislave 

vás srdečne pozýva na medzinárodnú vedeckú konferenciu 

Fatimské zjavenia - ich história, posolstvo a aktuálnosť

27. apríla 2017

Kňazský seminár sv. Františka Xaverského v Badíne

Banská 28, 976 32 Badín

Pozvánka

Logo a motto cesty Svätého Otca do Fatimy

Portugalsko 13. februára – „Jednoduchosť štýlu a jasnosť." Tieto slová charakterizujú nielen pápeža Františka, ale aj oficiálne logo jeho apoštolskejcesty do Fatimy, ktorú navštívi od 12. do 13. mája. Myslí si to otec Carlos Cabecinhas, rektor svätyne vo Fatime a hlavný koordinátor pápežovej návštevy pútnického miesta.
Logo, ktoré navrhol Francisco Provvidenza, tvorí srdce vytvorené zo zrniek ruženca a s krížom v červeno-oranžových farbách. Vo vnútri srdca je šedý nápis „Pápež František – Fatima 2017" a pod ním motto apoštolskej cesty: „S Máriou, pútnik nádeje a pokoja". 
Logo na plagátoch, ktoré už v Portugalsku zdobia ulice, sprevádza fotografia argentínskeho pápeža, na ktorej sa vrúcne usmieva so zdvihnutou ľavou rukou. „Chceli sme vyjadriť fyzickú blízkosť i priateľskosť pápeža, ktorý usmievajúc sa, zdvíha svoju ruku na znak pozdravu i požehnania," vysvetlil autor loga Francisco Provvidenza.

Storočnica fatimských zjavení - úplne odpustky

Svätý Otec František kvôli dôstojnejšiemu prežívaniu osláv jubilejného roka fatimských zja­vení obdaroval úplnými odpustkami - od 27.11.2016 do 26.11.2017 - všetkých veriacich:

a)       Ktorí si vykonajú púť do Fatimy, s úctou sa zúčastnia niektorej slávnosti či modlitby ku cti Panny Márie, pomodlia sa Otčenáš, vyznanie viery (Verím v Boha...) a budú vzývať Pannu Máriu Fatimskú.

b)       Ktorí si zbožne uctia sochu Panny Márie Fatimskej, ktorá je slávnostne vystavená k verejnej úcte v ktoromkoľvek chráme, oratóriu alebo inom vhodnom mieste, vo vý­ročných dňoch zjavení (vždy 13. deň mesiaca - od mája až do októbra) a kto sa s úctou zúčastní niektorej slávnosti či modlitby ku cti Panny Márie, pomodlí sa Otče­náš, vyznanie viery (Verím v Boha...) a bude vzývať Pannu Máriu Fatimskú.

c)        Ktorí vzhľadom na svoj vek, chorobu alebo z iného vážneho dôvodu, nemôžu cesto­vať, robia pokánie zo všetkých svojich hriechov s predsavzatím splniť, keď im to bu­de možné, tri podmienky (svätá spoveď, sväté prijímanie, modlitba na úmysel Sväté­ho Otca) a pred malou soškou Panny Márie Fatimskej, vo výročitých dňoch zjavení (vždy 13. deň mesiaca - od mája až do októbra), sa duchovne spoja s oslavami jubilea, pričom s dôverou odovzdajú svoje modlitby a bolesti alebo obety svojho života skrze Pannu Máriu milosrdnému Bohu.

K získaniu úplných odpustkov treba, aby veriaci robili pravé pokánie a splnili obvyk­lé podmienky: svätá spoveď, sväté prijímanie, modlitba na úmysel Svätého Otca.

Sekretariát WAF (World Apoštoláte of Fatima)

Priamy prenos z Fatimy