Brožúrka

Pobožnosť prvých piatich sobôt mesiaca

Blíži sa nám jubilejný rok fatimských zjavení. Ďakujeme Panne Márii, že nám vyprosila tú milosť, že môžeme byť účastní na tejto vzácnej dejinnej udalosti. Sú i takí, čo toto považujú za vec minulosti, no dejiny nám ukazujú, že odkaz Fatimy je stále živý.

Ako sa nás teda dnes týka Fatimské posolstvo? Je pozoruhodné, že Panna Mária povedala Lucii, že ju tu na zemi bude dlhšie potrebovať – dožila sa 98 rokov (zomrela v roku 2005). V kláštore v Pontevedra (Španielsko) sa Lucii Panna Mária niekoľkokrát zjavila a veľmi naliehala na šírenie pobožnosti prvých sobôt mesiaca. A tým, ktorí sa vydajú na túto cestu, Mária sľubuje mimoriadny dar nazvaný „Veľké prisľúbenie".

 Fatimské jubileum je veľkou príležitosťou pre nás – získať tento mimoriadny dar. Veď kto by netúžil po dare z neba!  Sme presvedčený, že zároveň urobíme všetko pre to, aby takýto dar dostali aj naši drahí, naši priatelia, i nepriatelia; praje si to i Mária – naša Matka! Mariánske časopisy sú plné takýchto svedectiev.

Po zoslaní Ducha Svätého vo Večeradle sa ľudia pýtali apoštolov: „Čo máme robiť?" Dnes sa nám núka táto odpoveď:

I s prispením mnohých z Vás bola vydaná brožúrka s názvom:

„Pobožnosť prvých  piatich sobôt mesiaca"

S požehnaním otca biskupa Mons. Tomáša Galisa dostávame s touto brožúrkou do rúk najdôležitejší fatimský odkaz pre dnešnú dobu,  kde je i „Veľké prisľúbenie" Panny Márie. Brožúrka je malá, ale má vzácny obsah. Mal by ju mať každý veriaci, aby v tomto nepokojnom čase zistil, že Boh nás má rád a chce nám pomôcť v boji proti zlu.

Milí priatelia, povzbudzujeme Vás, aby ste sa zapojili do tohto zápasu, o ktorom bolo predpovedané, že ho vyhráme! – Mária nám odkazuje: „Moje Nepoškvrnené Srdce nakoniec zvíťazí!" Nebo nás volá k spolupráci - pričiňme sa o urýchlenie tohto víťazstva.

Spomenutá brožúrka „Pobožnosť prvých  piatich sobôt mesiaca" bude k dispozícii vo všetkých diecézach Slovenska. 

Túžime po tom, aby ste horlivo šírili túto pobožnosť, ktorá napomáha obnovu duchovného života farnosti. Veriaci sú pozývaní k pravidelnému praktizovaniu sviatosti zmierenia, k účasti na sv. omši a svätom prijímaní, k rozjímavému spôsobu modlitby svätého ruženca a k prinášaniu dobrovoľných obetí za obrátenie hriešnikov. 

Bolo by správne, aby uvedené brožúrky mali v rukách všetci mariánski ctitelia a boli tiež prístupné pre ostatných farníkov. Z toho dôvodu sme pripravení zabezpečiť ďalšiu tlač a očakávame Váš záujem.

Cena za brožúrku „Pobožnosť prvých piatich sobôt mesiaca" je 0.50 € / kus. Z dôvodu jednoduchšieho zasielania a poštových nákladov, prosíme, aby ste objednávali podľa možnosti naraz väčšie množstvo, nie jednotlivé kusy. Z tlačiarne sme dostali balíčky po 50 kusov.

Číslo účtu: SK52 6500 0000 0000 2031 7814

Adresa pre objednanie:                                  

Svetový apoštolát Fatimy na Slovensku
Mariánske nám. 23,
P.O. Box B-46
011 36 Žilina 1

info@apostolatfatimy.sk
 

Objednávka brožúrky Pobožnosť prvých piatich sobôt mesiaca