Online medzinárodný ruženec

V roku 1917 Panna Mária povedala trom malým pastierikom vo Fatime, aby sa každý deň modlili ruženec, aby priniesli svetu mier a ukončili vojnu. Keďže 13. mája sme sa pripravovali na oslavu 106. výročia prvého zjavenia Panny Márie, radi by sme vás pozvali k modlitbám za mier vo svete, najmä na Ukrajine a v Sudáne.
S týmto zámerom Sekretariát Svetového fatimského apoštolátu (WAF) organizuje online medzinárodný ruženec prostredníctvom služby Zoom, ktorý sa uskutoční tento utorok 16. mája o 13.00 h.
Ste srdečne vítaní, aby ste sa k nám pripojili a modlili sa s nami. Tu sú prihlasovacie údaje:

Zopakujme spoločne zasvätenie Nepoškvrnenému srdcu Panny Márie

Panna Mária pri zjavení 13. júla 1917 vo Fatime požiadala o zasvätenie Ruska jej Nepoškvrnenému Srdcu. Po fatimských zjaveniach došlo k viacerým aktom zasvätenia Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie zo strany pápežov. Posledný sa uskutočnil 25. marca 2022, keď pápež František viedol v Bazilike svätého Petra Akt zasvätenia Ruska a Ukrajiny Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie v jednote s univerzálnou Cirkvou.

Po roku, keď si pripomíname tento významný okamih a pripravujeme sa na slávenie Slávnosti Zvestovania Pána, svätý otec František pri stredajšej audiencii vyzval veriacich a modlitbové spoločenstvá opakovať tento akt 25. marca každý rok. Pozývame vás aj v tomto roku obnoviť modlitbu zasvätenia a prosiť Presvätú Bohorodičku, Kráľovnú pokoja, aby sa prihovárala u svojho Syna, za ukončenie konfliktu na Ukrajine a v ďalších národoch, ktoré sú v súčasnosti postihnuté násilím, utrpením a tragédiami.   

 

Modlitba zasvätenia z 25. marca 2022:

Úkon zasvätenia Nepoškvrnenému srdcu Panny Márie

Ó, Mária, Matka Božia a naša Matka, k tebe sa utiekame v tejto hodine úzkosti. Ty si Matka, miluješ nás a poznáš nás:  nie je pred tebou skryté nič z toho, čo máme na srdci. Matka milosrdenstva, mnohokrát sme zakúsili tvoju prozreteľnú nehu, tvoju prítomnosť, ktorá nám prináša pokoj, pretože nás vždy vedieš k Ježišovi, Kniežaťu pokoja.

Ale my sme stratili cestu pokoja. Zabudli sme na poučenie z tragédií minulého storočia, na obete miliónov ľudí, ktorí padli vo svetových vojnách. Nedbáme na záväzky, ktoré sme ako Spoločenstvo národov prijali, a zrádzame sny národov o mieri a nádeje mladých. Ochoreli sme na chamtivosť, uzavreli sme sa do nacionalistických záujmov, nechali sme sa vyprahnúť ľahostajnosťou a paralyzovať sebectvom. Uprednostnili sme ignorovanie Boha, žili sme s našimi klamstvami, živili agresiu, potláčali životy a hromadili zbrane, pričom sme zabudli, že sme strážcami svojho blížneho i samotného spoločného domova. Vojnou sme zničili záhradu zeme, hriechom sme zranili srdce nášho Otca, ktorý chce, aby sme boli bratmi a sestrami. Stali sme sa ľahostajnými voči všetkým a všetkému okrem seba. A s hanbou hovoríme: Odpusť nám, Pane!

V biede hriechu, v našich námahách a krehkostiach, v tajomstve neprávosti zla a vojny nám ty, svätá Matka, pripomínaš, že Boh nás neopúšťa, ale naďalej na nás hľadí s láskou, túži nám odpustiť a znovu nás zodvihnúť. On sám ťa daroval nám a do tvojho nepoškvrneného Srdca vložil útočisko pre Cirkev a pre ľudstvo. Z božskej dobroty si s nami a aj v tých najstiesnenejších zvratoch dejín nás vedieš s nežnosťou.

Preto sa k tebe utiekame, klopeme na dvere tvojho Srdca, my, tvoje drahé deti, ktoré sa nikdy neunavíš navštevovať a pozývať k obráteniu. V tejto temnej hodine nám príď na pomoc a poteš nás. Opakuješ každému z nás: "Nie som tu azda ja, tvoja Matka?" Vieš, ako rozviazať spleť našich sŕdc a uzly nášho času. Vkladáme do teba svoju dôveru. Sme si istí, že najmä v čase skúšky neodvraciaš zrak od našich prosieb a prídeš nám na pomoc.

Tak si to urobila aj v Káne Galilejskej, keď si urýchlila čas Ježišovho vystúpenia a uviedla jeho prvé znamenie svetu. Keď sa hostina zmenila na zármutok, povedala si mu: "Nemajú vína" (Jn 2, 3). Zopakuj túto výzvu Bohu ešte raz, ó Matka, pretože dnes nám došlo víno nádeje, rozplynula sa radosť, rozriedilo sa bratstvo. Stratili sme ľudskosť, premárnili sme mier. Stali sme sa schopnými všetkého násilia a ničenia. Naliehavo potrebujeme tvoj materinský zásah.

Prijmi teda, Matka, túto našu prosbu.
Ty, hviezda morská, nedovoľ, aby sme stroskotali vo vojnovej búrke.
Ty, archa novej zmluvy, inšpiruj projekty a cesty zmierenia.
Ty, "nebeská zem", vráť svetu Boží súlad.
Uhas nenávisť, utíš pomstu, nauč nás odpúšťať.
Osloboď nás od vojny, ochráň svet pred jadrovou hrozbou.
Kráľovná ruženca, prebuď v nás potrebu modliť sa a milovať.
Kráľovná ľudskej rodiny, ukáž ľuďom cestu bratstva.
Kráľovná pokoja, vypros svetu pokoj.

Tvoj plač, Matka, nech pohne našimi zatvrdnutými srdcami. Nech slzy, ktoré si za nás vyronila, dajú opäť rozkvitnúť tomuto údoliu, ktoré vysušila naša nenávisť. A kým hluk zbraní neutícha, nech nás tvoja modlitba disponuje k pokoju. Nech tvoje materinské ruky pohladia tých, ktorí trpia a utekajú pod ťarchou bômb. Nech tvoje materinské objatie uteší tých, ktorí museli opustiť svoje domovy a svoju krajinu. Nech nás tvoje bolestné Srdce pohne k súcitu a povzbudí nás, aby sme otvárali dvere a starali sa o zranené a trpiace ľudstvo.

Svätá Matka Božia, keď si stála pod krížom, Ježiš, vidiac pri tebe učeníka, povedal: "Hľa, tvoj syn" (Jn 19, 26): tak ti zveril každého z nás. Potom učeníkovi, každému z nás, povedal: "Hľa, tvoja matka" (v. 27). Matka, teraz ťa túžime prijať do nášho života a do našich dejín. V túto hodinu stojí ľudstvo, vysilené a zmätené, pod krížom spolu s tebou. A potrebuje sa ti zveriť, zasvätiť sa Kristovi prostredníctvom teba. Ukrajinský a ruský ľud, ktorý ťa s láskou uctieva, sa k tebe utieka, zatiaľ čo tvoje srdce bije za nich a za všetky národy, ktoré decimuje vojna, hlad, nespravodlivosť a bieda.

Preto my, Matka Božia i naša Matka, slávnostne zverujeme a zasväcujeme tvojmu Nepoškvrnenému Srdcu seba samých, Cirkev a celé ľudstvo, osobitným spôsobom Rusko a Ukrajinu. Prijmi tento náš akt, ktorý konáme s dôverou a láskou; daj, aby prestala vojna a vypros svetu mier. "Áno", ktoré vyšlo z tvojho Srdca, otvorilo dvere dejín Kniežaťu pokoja; veríme, že skrze tvoje Srdce opäť príde pokoj. Tebe teda zasväcujeme budúcnosť celej ľudskej rodiny, potreby a očakávania národov, úzkosti a nádeje sveta.

Nech sa skrze teba vyleje na zem Božie milosrdenstvo a nech naše dni opäť poznačí sladký rytmus pokoja. Žena, ktorá povedala "áno", na ktorú zostúpil Duch Svätý, vráť medzi nás Božiu harmóniu. Rozptýľ vyprahnutosť našich sŕdc, ty, ktorá "si živým prameňom nádeje". V tvojom lone sa Ježiš stal človekom, urob z nás tvorcov spoločenstva. Kráčala si po našich cestách, veď nás na cesty pokoja. Amen.

Nová správna rada Svetového fatimského apoštolátu

V dňoch 24. až 28. októbra 2022 sa vo Fatime konalo generálne zhromaždenie Svetového fatimského apoštolátu (WAF). Na podujatí sa zúčastnili delegáti a pozorovatelia z 28. rôznych krajín, medzi nimi aj žilinský biskup, Mons. Tomáš Galis s delegáciou zo Slovenska.
 
Počas zhromaždenia bola zvolená na päťročné funkčné obdobie nová správna rada WAF.
 
Slovo vďaky patrí našim predchádzajúcim členom správnej rady. Nech ich Panna Mária Fatimská bohato odmení za ich štedrosť a angažovanosť v medzinárodnom WAF.
 
 
NOVÁ MEDZINÁRODNÁ SPRÁVNA RADA WAF
 
1.  Medzinárodný prezident: Michael Ogunu z Nigérie
 
2.  Medzinárodný viceprezident: prof: Reynald Andales z Filipín
 
3.  Medzinárodný tajomník: prof:  Edith Kochová, zo Švajčiarska
 
4.  Medzinárodný pokladník: Mgr: David Kelly, z USA
 
Medzinárodní správcovia:
 
5.  Oksana Bodak, z Ukrajiny
 
6.  Fr. Damian Maria, z Južnej Kórey
 
7.  Fr. MV Sunni, z Indie
 
8.  JR Pereira, zo Samoy
 
9.  Walter Karger, z Nemecka
 
Orbis Unus Orans!
 
 
 

PÁPEŽ BUDE 31. MÁJA 2022 VIESŤ RUŽENEC ZA MIER NA UKRAJINE A UKONČENIE VOJEN NA CELOM SVETE

Maria Regina Pacis or Queen of PeaceDrahá fatimská rodina:
 
Svätý Otec František vyzval veriacich, aby sa 31. mája, v posledný deň mariánskeho mesiaca, spoločne modlili ruženec na úmysel Nepoškvrneného Srdca Panny Márie za mier vo svete, na Ukrajine a na úmysel Nepoškvrneného Srdca.
 
Pápež František sa bude modliť ruženec za mier 31. mája za tých, ktorí trpia prebiehajúcu vojnu na Ukrajine a ďalšie vojny na celom svete. Ruženec sa bude konať v Ríme o 12.00 h.
 
V každej krajine, kde má Svetový apoštolát Fatimy (WAF) svoje zastúpenie, sa môžeme pripojiť  a zorganizovať program, podobný tomu, ktorý je tu navrhnutý, s účasťou veriacich na modlitbe za mier v našom ohrozenom svete:
  • 12:00 Meditácia svätého ruženca
  • 13:30 Svätá hodina, adorácia Najsvätejšej sviatosti
  • 14:30 Modlitby pokánia k Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie
  • 15:30 Prednáška: "Svätý ruženec vo Fatime" 
  • 16:30 Svätá omša s obetovaním kytice 
V utorok 31. mája o 18.00 h sa pápež pomodlí ruženec pred sochou Panny Márie Mary Regina Pacis v rímskej mariánskej bazilike.
 
"Všetci veriaci v každej časti sveta sú pozvaní podporiť pápeža Františka v jeho modlitbe ku Kráľovnej pokoja," povzbudzuje sa vo vyhlásení.
 
Benedikt XV. dal obraz vyhotoviť, aby vyprosil ukončenie prvej svetovej vojny. Táto socha Mária Regina Pacis, teda "Kráľovnej pokoja", umiestnená v ľavej uličke Baziliky St. Mary Major, má osobitnú históriu.
 
Madona je zobrazená so zdvihnutou ľavou rukou na znamenie ukončenia vojny, zatiaľ čo so zdvihnutou pravou rukou drží Dieťatko Ježiša, pripravené pustiť olivovú ratolesť, symbolizujúcu mier. Na podstavci sú vyrezávané kvety, ktoré symbolizujú rozkvet života s návratom mieru. Tradícia je, že veriaci kladú malé ručne písané poznámky s modlitbovými úmyslami k nohám Panny Márie.
 
Pápež položí k nohám obrazu veniec kvetov a potom sa prihovorí Panne Márii a zanechá svoj osobitný úmysel.
 
Prostredníctvom streamingu sa môžete pripojiť k priamemu prenosu z Ríma na

Medzi svätyne, ktoré budú v spojení s pápežom, patria napr: Svätyňa Matky Bohorodičky na Ukrajine; Katedrála Sayidat al-Najat (Panny Márie Spásy) v Iraku; Katedrála Panny Márie pokoja v Sýrii; Katedrála Márie Kráľovnej Arábie v Bahrajne. Okrem nich sú tu aj medzinárodné svätyne: Svätyňa Panny Márie Mierovej a Dobrej cesty; Medzinárodná svätyňa Ježiša Spasiteľa a Matky Márie; Svätyňa sv. Jasnej Hory; Medzinárodná svätyňa kórejských mučeníkov; Svätý dom v Lorete; Panny Márie Ružencovej; Medzinárodná svätyňa Panny Márie Knock; Svätyňa blahoslavenej Panny Márie Ružencovej; Panna Mária Kráľovná pokoja; Panna Mária Guadalupská; Panna Mária z Lúrd.

Na sviatok Zvestovania 25. marca pápež František zasvätil celé ľudstvo - najmä Rusko a Ukrajinu - Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie 

Pozvanie

Mesiac máj je v Katolíckej cirkvi tradične mesiacom Panny Márie. Už po stáročia je bežné organizovať v máji špeciálne pobožnosti k Panne Márií. Okrem iného každodenná modlitba ruženca, výzdoba oltárov sochou alebo obrazom Panny Márie, korunovanie sochy Panny Márie krásnymi kvetmi, návštevy mariánskych svätýň. 
 
Keď vstupujeme do tohto osobitného mesiaca zasväteného Panne Márii a pripravujeme sa na 13. máj, sviatok Panny Márie Fatimskej, chceli by sme vás pozvať, aby ste si z tohto obdobia urobili osobitný čas pre Pannu Máriu. Čas, v ktorom sa s dôverou obraciame na Máriu a prosíme ju o pokoj a útechu, keďže žijeme v týchto časoch neistoty, keď na Ukrajine prebieha vojna a trpí toľko ľudí.  
 
Svetový apoštolát Fatimy pozýva všetkých, a najmä deti a ich rodiny, aby bol 13. máj dňom modlitby a zverenia sa Bohu skrze Máriino Nepoškvrnené srdce. Bolo by dobré, keby ste sa doma pomodlili ruženec alebo niektorú z pobožností k Panne Márii Fatimskej.

DETI A MLÁDEŽ NA CELOM SVETE VYZVANÉ K MODLITBÁM ZA MIER

Na sviatok Panny Márie Fatimskej 13. mája sú deti a mládež na celom svete pozvané spojiť svoje hlasy v modlitbe za mier prostredníctvom zverenia sa Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie.
 
Medzinárodne uznávaná umelkyňa Anna Nuzzo upravila Detskú modlitbu zverenia sa Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie, ktorú pôvodne napísali Deti Eucharistie, do piesne, ktorá už teraz rezonuje medzi mladými ľuďmi a dospelými na celom svete.
 

Zjednoťme sa a pozvime deti a mladých ľudí na celom svete, aby sa duchovne zjednotili počas mesiaca máj, ale najmä 13. mája 2022, a modlili sa za pokoj v našom svete, rodinách a celom ľudstve," povedal Américo López-Ortiz, medzinárodný prezident Svetového fatimského apoštolátu.
 

Svetový deň modlitieb detí za mier - 13. mája 2022

Keďže sa pripravujeme na slávenie sviatku Panny Márie Fatimskej 13. mája, prichádzame vás pozvať, aby ste v tento deň podporili medzi deťmi a mládežou osobitný deň modlitby za mier na Ukrajine, v rodinách a na celom svete a zverili naše deti Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie. 

Zároveň vám tu posielame odkaz na krásnu modlitbovú pieseň/video, ktorú zložila Anna Nuzzo, aby inšpirovala deti k zasväteniu sa Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie: 

Slová modlitby zasvätenia prikladáme aj nižšie, aby sa vám ľahšie používali.
 
Zjednoťme naše deti v "MODLITBE a PIESNI" v našich rodinách, farnostiach a školách, pomôžme im uctiť si našu blahoslavenú Matku a žiť posolstvo pokoja, ktoré Panna Mária zverila trom pastierikom vo Fatime v Portugalsku!
 

Modlitba zasvätenia

Panna Mária, moja Matka,
odovzdávam sa tvojmu Nepoškvrnenému Srdcu,
svoje telo a svoju dušu, svoje myšlienky a činy.
 
Chcem byť presne taký, akého ma chceš mať.
a robiť len to, čo chceš, aby som robil.
Nebojím sa, pretože ty si
vždy so mnou.
Pomôž mi milovať tvojho syna Ježiša celým svojím srdcom
a nadovšetko.
 
Vezmi ma za ruku, aby som vždy mohol
byť s tebou.
 
Amen
 

Pokračujúce modlitby za Ukrajinu

Drahí členovia Svetového apoštolátu Fatimy,
Pri príležitosti Veľkonočného trojdnia vás prichádzame pozvať, aby ste sa naďalej modlili za Ukrajinu, ktorá prežíva Kristovo utrpenie. Nech je tam pokoj!
Práve sme dostali ďalšiu správu od našich členov WAF zo Ľvova na Ukrajine, v ktorej nás žiadajú, aby sme zintenzívnili svoje modlitby a pokánie za obrátenie Ruska a mier na Ukrajine. Prosím, prečítajte si tu:

"Predovšetkým by sme vám chceli zaželať duchovne hlboký pašiový týždeň a šťastné veľkonočné obdobie.
Chceli by sme sa na vás obrátiť s ďalšou modlitbovou prosbou. Tu na Ukrajine prežívame strašnú a krutú vojnu pod útokom Ruska, ktorá spôsobuje veľa obetí, ničenia a krutostí; mnohí Ukrajinci, utekajúci pred vojnou, sa stávajú vnútornými migrantmi a utečencami do iných krajín.
Prvotný plán Ruska obsadiť naše hlavné mesto Kyjev a celú Ukrajinu - vďaka Bohu - nevyšiel, ale niektoré severné regióny prežili mesiac ruskej okupácie, ktorá bola strašná (určite ste počuli o masakre v Buči). Teraz však plánujú ďalší vážny útok vo východnej časti našej krajiny a sústreďujú svoje sily, aby tam obsadili niektoré územia.
Podľa mnohých vojenských a politických analytikov budú najbližšie dva týždne rozhodujúce pre výsledok vojny; na východe Ukrajiny sa totiž už začala veľká bitka. Je však veľmi prozreteľné, že tieto boje sa prekrývajú s nadchádzajúcim veľkonočným obdobím (dátum Veľkej noci podľa vášho gregoriánskeho kalendára je 17. apríl a náš dátum podľa juliánskeho kalendára je 24. apríl) a my vieme, že smrť, ničenie a agresiu poráža zmŕtvychvstanie nášho Pána Ježiša Krista.
Preto by sme vás chceli poprosiť o intenzívne modlitby v tomto období za vyhnanie útočníkov z nášho územia, rýchle ukončenie vojny a mier pre Ukrajinu; a najmä vás prosíme o ďalšiu spoločnú modlitbu ruženca v najbližších dňoch. Vo forme, ktorá je pre vás prijateľná. A budeme vám tiež vďační, ak sa o našu modlitbovú prosbu podelíte so všetkými členmi WAF.
Veľmi by sme ocenili vašu duchovnú podporu v tomto veľmi ťažkom období, ktoré prežívame, ale všetci vieme, že všetko, čo sa deje, nevyhnutne vedie k obráteniu Ruska. Možno by Rusko malo byť porazené a úplne izolované od sveta, aby sa obrátilo.

Zjednotení v modlitbách,

Natália Dumančuk, Oksana Bodak, o. Vasyľ Bilaš a členovia WAF na Ukrajine

MODLITBA ZA ÚSPECH VALNÉHO ZHROMAŽDENIA SVETOVÉHO APOŚTOLÁTU FATIMY

Všemohúci Bože, vo svojej večnej a nemennej láske si v Ježišovi Kristovi povolal učeníkov a skrze Ducha Svätého urobil si z nich jednu Cirkev, aby ti slúžila;

Požehnaj a ochraňuj naše nadchádzajúce Valné zhromaždenie Svetového apoštolátu Fatimy. Zošli svojho Ducha Svätého na našich národných delegátov a pozorovateľov.

Uchovávaj ich vo svojom Najsvätejšom Srdci, naplnených tvojim Duchom Svätým. Sprevádzaj ich svojou Božskou láskou, múdrosťou, milosťou a milosrdenstvom, aby bez ťažkostí a bezpečne mohli pricestovať a šťastne sa navrátiť do svojich krajín.

Všemohúci Bože, v týchto časoch zmätku a beznádeje poskytni im istotu tvojej prítomnosti a spoluúčasti. Daj im pochopiť tvoj plán a naliehavé potreby, ktoré sú nevyhnutné pre naše napredovanie a priblíženie prisľúbeného triumfu Nepoškvrneného Srdca Panny Márie vo Fatime.

Nech  toto Valné zhromaždenie Svetového apoštolátu Fatimy priblíži a urýchli triumf Nepoškvrneného Srdca Panny Márie v našich kresťanských komunitách, v našich krajinách, v našich regiónoch, na celom svete.

            Veď nás všetkých, Bože, v našich prácach a diskusiách, v našich apoštolských plánoch a snaženiach, pri našich formačných rozhovoroch a pracovných stretnutiach, pri našich voľbách a uzneseniach.

Nech tvoj Duch Svätý odoženie pokušenia a triky Zlého, a v jasnom svetle ukáže cesty tvojho Evanjelia spásy, aby sa Svetový apoštolát Fatimy stával stále viac účinným nástrojom tvojej Božskej vôle na svete a žiarivým členom univerzálnej Cirkvi.

A takto aby Svetový apoštolát Fatimy, používajúc ako nástroj autentické Fatimské posolstvo, vykonával svoje povinnosti evanjelizátora našich čias, privádzal Božiu rodinu k ovociu Ducha Svätého, civilizácii lásky a Novej jari pre Cirkev.

            Aby Svetový apoštolát Fatimy privádzal Božie deti do sveta plného tvojej milosti a milosrdenstva, do Nových mariánskych Turíc, do Kráľovstva Najsvätejšieho Srdca Ježišovho a Nepoškvrneného Srdca Panny Márie.

            O toto prosíme Večného Otca vo Svätom mene Ježiša a o vyliatie darov Ducha Svätého, na príhovor Nepoškvrneného Srdca Panny Márie,  svätého Jozefa a našich svätých patrónov svätého Jána Pavla II., svätého Františka a svätej Hyacinty Marto z Fatimy, svätého Pátra Pia z Pietrelčiny a svätej Filomény.  Amen.

Prof. Américo Pablo López Ortiz

Medzinárodný prezident Svetového apoštolátu Fatimy

SVET ZJEDNOTENÝ MODLITBOU

---------------------------------------

Túto modlitbu poslal Sekretariát Svetového apoštolátu Fatimy všetkým národným centrám SAF na celom svete spolu s listom, z ktorého citujeme:

Drahí vedúci a členovia Svetového apoštolátu Fatimy,

Pozdravujem Vás!

Svetový apoštolát Fatimy má v súlade so svojimi stanovami organizovať každé štyri roky zasadanie medzinárodnej rady. Boli sme pripravení usporiadať ho v roku 2020, ale potom, ako všetci vieme, Covid-19 zmaril naše dobré plány. To isté sa stalo minulý rok.

Teraz sa naša Správna rada spolu s nami rozhodla, že ďalšie Valné zhromaždenie Svetového apoštolátu Fatimy sa bude konať tento rok od 23. do 28. októbra 2022 v portugalskej Fatime.

Napriek všetkým neistotám Sekretariát a naša Správna rada začali pripravovať túto významnú udalosť života nášho apoštolátu.

            Uvedená modlitba, ktorú zložil Medzinárodný prezident SAF, je pre nás všetkých, aby sme ju osobne, alebo v spoločenstve použili na to, aby sme Boha prosili o úspešné zhromaždenie Svetového apoštolátu Fatimy, ktoré sa uskutoční v októbri 2022...

----------------------------       

            Milí členovia SAF na Slovensku, chceme Vás poprosiť, aby ste prijali toto pozvanie k modlitbe, podľa možnosti i denne, – veď cítime, že úloha Svetového apoštolátu Fatimy je v súčasnej dobe mimoriadne dôležitá.   

O výsledkoch rokovania Valného zhromaždenia SAF Vás budeme informovať.

Text k zasväteniu Ukrajiny a Ruska Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie

Bratislava 23. marca (TK KBS) Vatikán poslal biskupom list a text modlitby k úkonu zasvätenia (zverenia) Ukrajiny a Ruska Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie, ktorý vykoná v piatok 25. marca o 17:00 počas kajúcej pobožnosti v Bazilike sv. Petra v Ríme. Svätý Otec vyzval, aby sa k tomuto obradu pripojili veriaci po celom svete. Prinášame oficiálny slovenský preklad textu úkonu zasvätenia (zverenia) a list pápeža Františka biskupom.

Úkon zasvätenia Nepoškvrnenému srdcu Panny Márie

Ó, Mária, Matka Božia a naša Matka, k tebe sa utiekame v tejto hodine úzkosti. Ty si Matka, miluješ nás a poznáš nás:  nie je pred tebou skryté nič z toho, čo máme na srdci. Matka milosrdenstva, mnohokrát sme zakúsili tvoju prozreteľnú nehu, tvoju prítomnosť, ktorá nám prináša pokoj, pretože nás vždy vedieš k Ježišovi, Kniežaťu pokoja.

Ale my sme stratili cestu pokoja. Zabudli sme na poučenie z tragédií minulého storočia, na obete miliónov ľudí, ktorí padli vo svetových vojnách. Nedbáme na záväzky, ktoré sme ako Spoločenstvo národov prijali, a zrádzame sny národov o mieri a nádeje mladých. Ochoreli sme na chamtivosť, uzavreli sme sa do nacionalistických záujmov, nechali sme sa vyprahnúť ľahostajnosťou a paralyzovať sebectvom. Uprednostnili sme ignorovanie Boha, žili sme s našimi klamstvami, živili agresiu, potláčali životy a hromadili zbrane, pričom sme zabudli, že sme strážcami svojho blížneho i samotného spoločného domova. Vojnou sme zničili záhradu zeme, hriechom sme zranili srdce nášho Otca, ktorý chce, aby sme boli bratmi a sestrami. Stali sme sa ľahostajnými voči všetkým a všetkému okrem seba. A s hanbou hovoríme: Odpusť nám, Pane!

V biede hriechu, v našich námahách a krehkostiach, v tajomstve neprávosti zla a vojny nám ty, svätá Matka, pripomínaš, že Boh nás neopúšťa, ale naďalej na nás hľadí s láskou, túži nám odpustiť a znovu nás zodvihnúť. On sám ťa daroval nám a do tvojho nepoškvrneného Srdca vložil útočisko pre Cirkev a pre ľudstvo. Z božskej dobroty si s nami a aj v tých najstiesnenejších zvratoch dejín nás vedieš s nežnosťou.

Preto sa k tebe utiekame, klopeme na dvere tvojho Srdca, my, tvoje drahé deti, ktoré sa nikdy neunavíš navštevovať a pozývať k obráteniu. V tejto temnej hodine nám príď na pomoc a poteš nás. Opakuješ každému z nás: "Nie som tu azda ja, tvoja Matka?" Vieš, ako rozviazať spleť našich sŕdc a uzly nášho času. Vkladáme do teba svoju dôveru. Sme si istí, že najmä v čase skúšky neodvraciaš zrak od našich prosieb a prídeš nám na pomoc.

Tak si to urobila aj v Káne Galilejskej, keď si urýchlila čas Ježišovho vystúpenia a uviedla jeho prvé znamenie svetu. Keď sa hostina zmenila na zármutok, povedala si mu: "Nemajú vína" (Jn 2, 3). Zopakuj túto výzvu Bohu ešte raz, ó Matka, pretože dnes nám došlo víno nádeje, rozplynula sa radosť, rozriedilo sa bratstvo. Stratili sme ľudskosť, premárnili sme mier. Stali sme sa schopnými všetkého násilia a ničenia. Naliehavo potrebujeme tvoj materinský zásah.

Prijmi teda, Matka, túto našu prosbu.
Ty, hviezda morská, nedovoľ, aby sme stroskotali vo vojnovej búrke.
Ty, archa novej zmluvy, inšpiruj projekty a cesty zmierenia.
Ty, "nebeská zem", vráť svetu Boží súlad.
Uhas nenávisť, utíš pomstu, nauč nás odpúšťať.
Osloboď nás od vojny, ochráň svet pred jadrovou hrozbou.
Kráľovná ruženca, prebuď v nás potrebu modliť sa a milovať.
Kráľovná ľudskej rodiny, ukáž ľuďom cestu bratstva.
Kráľovná pokoja, vypros svetu pokoj.

Tvoj plač, Matka, nech pohne našimi zatvrdnutými srdcami. Nech slzy, ktoré si za nás vyronila, dajú opäť rozkvitnúť tomuto údoliu, ktoré vysušila naša nenávisť. A kým hluk zbraní neutícha, nech nás tvoja modlitba disponuje k pokoju. Nech tvoje materinské ruky pohladia tých, ktorí trpia a utekajú pod ťarchou bômb. Nech tvoje materinské objatie uteší tých, ktorí museli opustiť svoje domovy a svoju krajinu. Nech nás tvoje bolestné Srdce pohne k súcitu a povzbudí nás, aby sme otvárali dvere a starali sa o zranené a trpiace ľudstvo.

Svätá Matka Božia, keď si stála pod krížom, Ježiš, vidiac pri tebe učeníka, povedal: "Hľa, tvoj syn" (Jn 19, 26): tak ti zveril každého z nás. Potom učeníkovi, každému z nás, povedal: "Hľa, tvoja matka" (v. 27). Matka, teraz ťa túžime prijať do nášho života a do našich dejín. V túto hodinu stojí ľudstvo, vysilené a zmätené, pod krížom spolu s tebou. A potrebuje sa ti zveriť, zasvätiť sa Kristovi prostredníctvom teba. Ukrajinský a ruský ľud, ktorý ťa s láskou uctieva, sa k tebe utieka, zatiaľ čo tvoje srdce bije za nich a za všetky národy, ktoré decimuje vojna, hlad, nespravodlivosť a bieda.

Preto my, Matka Božia i naša Matka, slávnostne zverujeme a zasväcujeme tvojmu Nepoškvrnenému Srdcu seba samých, Cirkev a celé ľudstvo, osobitným spôsobom Rusko a Ukrajinu. Prijmi tento náš akt, ktorý konáme s dôverou a láskou; daj, aby prestala vojna a vypros svetu mier. "Áno", ktoré vyšlo z tvojho Srdca, otvorilo dvere dejín Kniežaťu pokoja; veríme, že skrze tvoje Srdce opäť príde pokoj. Tebe teda zasväcujeme budúcnosť celej ľudskej rodiny, potreby a očakávania národov, úzkosti a nádeje sveta.

Nech sa skrze teba vyleje na zem Božie milosrdenstvo a nech naše dni opäť poznačí sladký rytmus pokoja. Žena, ktorá povedala "áno", na ktorú zostúpil Duch Svätý, vráť medzi nás Božiu harmóniu. Rozptýľ vyprahnutosť našich sŕdc, ty, ktorá "si živým prameňom nádeje". V tvojom lone sa Ježiš stal človekom, urob z nás tvorcov spoločenstva. Kráčala si po našich cestách, veď nás na cesty pokoja. Amen.

List pápeža Františka biskupom 

Drahý brat,

Uplynul takmer mesiac od začiatku vojny na Ukrajine, ktorá spôsobuje čoraz väčšie utrpenie sužovanému obyvateľstvu a ohrozuje aj svetový mier. V tejto temnej hodine je Cirkev naliehavo povolaná modliť sa ku Kniežaťu pokoja a byť nablízku tým, ktorí na vlastnej koži doplácajú na dôsledky konfliktu. V tomto zmysle som vďačný všetkým, ktorí s veľkou štedrosťou reagujú na moje výzvy k modlitbe, k pôstu a k dobročinnosti.

Teraz, prijímajúc aj početné žiadosti Božieho ľudu, chcem osobitným spôsobom zveriť Panne Márii národy v konflikte. Ako som povedal včera na konci modlitby Anjel Pána, 25. marca, na slávnosť Zvestovania Panny Márie, mám v úmysle vykonať slávnostný akt zasvätenia ľudstva, najmä Ruska a Ukrajiny, Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie. Pretože je dobré, aby sme sa pri prosení o pokoj disponovali tak, že sa obnovíme Božím odpustením, bude sa tento akt konať v rámci slávenia kajúcej pobožnosti, ktorá sa uskutoční v Bazilike svätého Petra o 17.00 hod. rímskeho času. Akt zasvätenia je naplánovaný približne na 18.30 hod.

Má to byť gesto univerzálnej Cirkvi, ktorá v tejto dramatickej chvíli prináša Bohu prostredníctvom Jeho a našej Matky výkrik bolesti všetkých tých, ktorí trpia a prosia o ukončenie násilia, a zveruje budúcnosť ľudstva Kráľovnej pokoja. Preto vás pozývam, aby ste sa pripojili k tomuto aktu a vyzvali kňazov, rehoľníkov a ostatných veriacich na spoločnú modlitbu na posvätných miestach v piatok 25. marca, aby svätý Boží ľud vzniesol k svojej Matke jednomyseľnú a úprimnú prosbu. V tejto súvislosti vám posielam text príslušnej modlitby zasvätenia, aby ste ju mohli v daný deň predniesť v bratskom spojení.

Ďakujem vám za prijatie a spoluprácu. Srdečne žehnám vám a veriacim, ktorí sú zverení do vašej pastoračnej starostlivosti. Nech vás Ježiš ochraňuje a Panna Mária opatruje. Modlite sa za mňa.

S bratským pozdravom,

u svätého Jána v Lateráne, 21. marca 2022

FRANTIŠEK

_
Preložil: Martin Kramara

Zasvätenie Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie.

Kráľovná najsvätejšieho ruženca, pomocnica kresťanov, útočište ľudstva, víťazná v bitkách Božích!

Pokorne padáme pred tvojím trónom, pevne dúfajúc, že si vyprosíme milosrdenstvo a obsiahneme milosť a potrebnú pomoc v prítomných pohromách, nie pre svoje zásluhy, na ktoré sa nespoliehame, lež jedine pre, nekonečnú dobrotu Tvojho materinského Srdca!

Tebe a Tvojmu nepoškvrnenému Srdcu zverujeme, odovzdávame a zasväcujeme nielen celú sv. Cirkev, tajuplné telo Tvojho Ježiša, ktoré trpí a krváca, sužované v toľkých údoch a tak rozličným spôsobom, ale i celý svet, roztrhaný toľkou nesvornosťou, znovu zachvátený ohňom nenávisti a trpiaci pre vlastné neprávosti.


Zasväcujeme Ti všetky národy, zvlášť tie, ktoré sú ohrozené vojenskými konfliktami a osobitne tvojmu Nepoškvrnenému Srdcu zasväcujeme Rusko, podľa tvojej žiadosti, ktorú si vyslovila vo Fatime.

Maj súcit s toľkou skazou hmotnou i mravnou, s toľkými bolesťami a úzkosťami otcov, matiek, manželov, bratov a nevinných dietok! Nech Ťa dojmú toľké životy, zničené v kvete; toľké telá, roztrhané v tomto hroznom prelievaní krvi, toľké duše, mučené a skonávajúce, z ktorých mnohé sa nachádzajú v nebezpečenstve, že budú naveky zatratené.

Matka milosrdenstva, vypros nám od Boha pokoj! Vypros nám predovšetkým tú milosť, ktorá môže naraz obrátiť ľudské srdcia, ktorá pripravuje, zjednáva a zaisťuje pokoj! Kráľovná pokoja, pros za nás a daj svetu, nachádzajúcemu sa vo vojne, pokoj, po ktorom vzdychajú národy, pokoj v pravde, spravodlivosti a láske Kristovej. Daj pokoj zbrani a pokoj sŕdc, aby sa v utíšených a usporiadaných pomeroch rozširovalo kráľovstvo Božie.

Poskytni svoju ochranu neveriacim a všetkým, ktorí ešte sedia v tôni smrti! Udeľ im pokoj a učiň, aby pre nich vyšlo slnko pravdy, aby mohli spolu s nami pred jedným Spasiteľom sveta opakovať: -Sláva na výsostiach Bohu a na zemi pokoj ľuďom dobrej vôle-(Luk.2,14.)

Daj pokoj národom, ktoré oddeľuje blud alebo nesvornosť, a zvlášť tým, ktorí Ti preukazujú zvláštnu úctu a u ktorých nebolo domu, kde by nemali v úcte Tvoj posvätný obraz (dnes azda skrývaný a odložený pre lepšie dni) a priveď ich do jediného ovčinca a pod jediného a pravého Pastiera.

Vymôž pokoj a úplnú slobodu pre svätú Cirkev Božiu. Zadrž šíriacu sa potupu novo- pohanstva. Udržuj vo veriacich lásku k čistote, činný kresťanský život, apoštolskú horlivosť, aby sa množil v zásluhách a po počte ľud tých, ktorí slúžia Bohu.

Konečne, ako bola Srdcu Tvojho Ježiša zasvätená Cirkev a celé ľudské pokolenie, aby po zložení všetkej nádeje v Neho, On bol im znakom a zárukou víťazstva a spásy, odteraz nech sú rovnako naveky zasvätené aj Tebe a Tvojmu nepoškvrnenému Srdcu, ó Matka naša a Kráľovná sveta! Kiež Tvoja láska a ochrana urýchli triumf kráľovstva Božieho, aby všetky národy, uspokojené medzi sebou a sBohom, vyhlasovali Ťa za blahoslavenú a s Tebou zaspievali od jednej končiny zeme ku druhej večné Magnificat slávy, lásky a vďačnosti Srdcu Ježišovmu, v ktorom jedine môžu nájsť Pravdu, Život a Pokoj. Amen

História fatimského zasvätenia Ruska Nepoškvrnenému Srdcu

V piatok 25. marca pápež František zasvätí Ukrajinu a Rusko Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie. To isté urobí v rovnaký deň vo Fatime osobitný vyslanec Svätého Otca kardinál Konred Krajewski. Pozrime sa na históriu tohto aktu, ktorý súvisí so zjaveniami Panny Márie vo Fatime.

Božia Matka pri zjavení 13. júla 1917 vo Fatime žiadala o zasvätenie Ruska jej Nepoškvrnenému Srdcu. Zároveň uviedla, že ak sa tejto žiadosti nevyhovie, Rusko bude šíriť „svoje bludy do celého sveta", podporovať vojny a prenasledovanie Cirkvi. Ako dodala, „mnohí dobrí ľudia budú mučení, Svätý Otec bude musieť veľa trpieť, rôzne národy budú zničené".

Ako prvý pápež vykonal akt zasvätenia Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie až pápež Pius XII. Najprv 31. októbra 1942 Nepoškvrnenému Srdcu zasvätil celý svet a o desať rokov neskôr, 7. júla 1952, mu zasvätil národy Ruska v apoštolskom liste Sacro vergente anno:

„Tak ako sme pred niekoľkými rokmi zasvätili celý svet Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie, tak teraz osobitným spôsobom zasväcujeme všetky národy Ruska tomu istému Nepoškvrnenému Srdcu."

Zasvätenie Ruska Nepoškvrnenému Srdcu obnovil pápež Pavol VI. 21. novembra 1964 za prítomnosti otcov Druhého vatikánskeho koncilu. V roku 1981 pápež Ján Pavol II. zostavil modlitbu, ktorú nazval „aktom zverenia". Bola súčasťou jeho slávnostného prejavu pri príležitosti Slávnosti Zoslania Ducha Svätého v Bazilike Santa Maria Maggiore 7. júna 1981. Text modlitby znie:

„Ó, Matka ľudí a národov, ty poznáš všetky ich utrpenia a ich nádeje, ty matersky cítiš všetky zápasy medzi dobrom a zlom, medzi svetlom a tmou, ktoré otriasajú svetom, prijmi naše volanie adresované v Duchu Svätom priamo tvojmu srdcu a objím láskou Matky a služobnice Pána tých, ktorí toto objatie najviac očakávajú, a s nimi aj tých, ktorých zverenie osobitne očakávaš. Vezmi pod svoju materinskú ochranu celú ľudskú rodinu, ktorú ti, Matka, s láskou zverujeme. Nech sa priblíži čas mieru a slobody, čas pravdy, spravodlivosti a nádeje pre všetkých."

Túto modlitbu zverenia zo 7. júna 1981 zopakoval sv. Ján Pavol II. aj vo Fatime 13. mája 1982. Neskôr, aby však plnšie a jasnejšie odpovedal na žiadosť Panny Márie, počas Svätého roka vykúpenia 25. marca 1984 na Námestí sv. Petra Ján Pavol II. v duchovnom spojení so všetkými biskupmi sveta, ktorých vopred „zvolal", zveril všetky národy Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie. Urobil tak na pamiatku toho fiat, ktoré vyslovila Panna Mária v okamihu Zvestovania.

„A preto, Matka ľudí a národov, ty, ktorá poznáš všetky ich utrpenia a nádeje, ty, ktorá materinsky cítiš všetky boje medzi dobrom a zlom, medzi svetlom a tmou, ktoré otriasajú súčasným svetom, prijmi naše volanie, ktoré pohnutí Duchom Svätým adresujeme priamo tvojmu Srdcu: prijmi s láskou Matky a služobnice Pána tento náš ľudský svet, ktorý ti zverujeme a zasväcujeme, plní starosti o pozemský a večný osud ľudí a národov. Osobitným spôsobom ti zverujeme a zasväcujeme tých ľudí a tie národy, ktorí toto zverenie a zasvätenie osobitne potrebujú."

V júni 2000 Svätá stolica zverejnila tretiu časť fatimského tajomstva a vtedajší sekretár Kongregácie pre náuku viery arcibiskup Tarcisio Bertone zdôraznil, že sestra Lucia v liste z roku 1989 osobne potvrdila, že tento slávnostný a univerzálny akt zasvätenia z roku 1984 zodpovedal tomu, o čo žiadala Panna Mária.

 

K modlitbe za mier a zasväteniu sa pridajú v Košiciach a ďalších mestách

K modlitbe pápeža Františka za mier a zasväteniu (zvereniu) Ruska a Ukrajiny Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie sa pridajú aj v ďalších slovenských diecézach.

Na zjednotenie pri modlitbe a zasvätení Ukrajiny a Ruska Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie pozval v nedeľu pri svätých omšiach svojim listom košický arcibiskup metropolita Mons. Bernard Bober.

„Pozývam kňazov, rehoľníkov, zasvätených a všetkých veriacich (hlavne z košických farností) v piatok 25. marca na slávnosť Zvestovania Pána, aby si pri svätej omši za život v našej košickej Katedrále sv. Alžbety v Košiciach o 17:00 prišli obnoviť svoje zasvätenie Panne Márii," napísal v liste arcibiskup Bober.

Po svätej omši bude o 18:30 pobožnosť krížovej cesty  so zastaveniami v centre Košíc. Arcibiskup Bober ju povedie spolu s košickým eparchom Mons. Cyrilom Vasiľom. Krížová cesta v Katedrále Narodenia Panny Márie. Pokračovať bude zastaveniami. Jej ukončenie bude symbolicky pri hotspote na pomoc utečencom v areáli Červená hviezda.

„Modlime sa, aby u našich susedov zavládol mier a pokoj. Pridajme sa bratia kňazi, každý podľa svojich možností, k pozvaniu Svätého Otca Františka. Všetkých pozývam, pripojme sa k modlitbe za mier a zvereniu Ruska a Ukrajiny Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie," povzbudzuje k modlitbe a zasväteniu bratislavský arcibiskup metropolita a predseda KBS Mons. Stanislav Zvolenský.

Svätú omšu s adoráciou za pokoj na Ukrajine a v Rusku bude v piatok 25. marca o 17:00 sláviť aj spišský administrátor Mons. Ján Kuboš v Katedrále sv. Martina v Spišskej Kapitule. Duchovne sa tak spojí s modlitbami Svätého Otca. Zároveň pozýva všetkých kňazov, zasvätených a celý Boží ľud Spišskej diecézy, aby sa modlitbami a obetami pripojil k tejto iniciatíve, píše diecéza.

Výzvu pripojiť sa adresoval všetkým kňazom, rehoľným osobám a veriacim na území Trnavskej arcidiecézy trnavský arcibiskup Mons. Ján Orosch. Plánovaný úkon zasvätenia Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie by mal byť určite sprevádzaný našim osobným vnútorným postojom, modlitbou, pôstom, dobrými skutkami a jednotou medzi nami, uvádza Trnavská arcidiecéza.

Na slávnosť Zvestovania Pána 25. marca 2022 zasvätí Svätý Otec František Rusko a Ukrajinu Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie. Akt zasvätenia sa uskutoční o 17.00 počas kajúcej pobožnosti v Bazilike sv. Petra v Ríme. Súčasne v ten istý deň vykoná tento akt zasvätenia vo Fatime aj pápežský almužník kardinál Konrad Krajewski ako vyslanec Svätého Otca.

Zasvätenie Ruska a Ukrajiny k Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie - Rajecká Lesná

V piatok 25. marca 2022 v Bazilike Narodenia Panny Márie v Rajeckej Lesnej sa pripojíme k zasväteniu Ruska a Ukrajiny k Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie v Ríme a vo Fatime o 17:15 h modlitbou Krížovej cesty a o 18:00 h svätou omšou, ktorú bude v našej Bazilike celebrovať Mons. Tomáš Galis, žilinský biskup. Pozývame.

Svetový apoštolát Fatimy na Slovensku nájdete už aj na facebooku

Svetový apoštolát Fatimy na Slovensku nájdete už aj na facebooku:

Pápež pozýva všetkých biskupov pripojiť sa k nemu v zasvätení Ruska a Ukrajiny Panne Márii

„Pápež František pozval všetkých biskupov z celého sveta a ich kňazov, aby sa k nemu pripojili v modlitbe za mier a v zasvätení a zverení Ruska a Ukrajiny Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie." Potvrdil to riaditeľ Tlačového strediska Svätej stolice Matteo Bruni.

Spomínaný akt zasvätenia (zverenia) vykoná Svätý Otec v piatok 25. marca o 17. hodine počas kajúcej pobožnosti v Bazilike sv. Petra.

Pápež František zasvätí Rusko a Ukrajinu Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie

Pápež František zverí Rusko a Ukrajinu Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie počas kajúcej pobožnosti, ktorej bude predsedať v piatok 25. marca o 17. hodine v Bazilike svätého Petra. V rovnaký deň ten istý akt vykoná vo Fatime pápežský almužník kardinál Konrad Krajewski ako vyslanec Svätého Otca.
 
Rožňavská diecéza avizuje, že máme viaceré možnosti modlitby deviatnika pred zasvätením (podľa svojich možností). Ponúka dve modlitby na uvedené úmysly. Prvou možnosťou je modliť sa oddnes deviatnik fatimských sobôt podľa brožúrky Pobožnosti fatimských sobôt. Ďalšou možnosťou je modliť sa oddnes ruženec, „ako to opätovne žiadala Panna Mária vo Fatime a vzývať ju prosbami k Fatimskej Panne Márii, pomodliť sa zasvätenie Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie a na úmysel Svätého Otca, ktorý teraz mimoriadne myslí na Ukrajinu a utrpenie, ktoré so sebou prináša vojna."
 
Prosby k Fatimskej Panne Márii a modlitbu zasvätenia prinášame v plnom znení.
 
Prosby k Fatimskej Panne Márii
 
Fatimská Panna Mária, oroduj za našu drahú vlasť.
Fatimská Panna Mária, vyprosuj svätosť našim kňazom.
Fatimská Panna Mária, prosíme o horlivosť pre kresťanov.
Fatimská Panna Mária, sprevádzaj a inšpiruj tých, čo nám vládnu.
Fatimská Panna Mária, vyprosuj zdravie tým, čo ti dôverujú.
Fatimská Panna Mária, pomáhaj tým, čo k tebe volajú o pomoc.
Fatimská Panna Mária, osloboď nás od všetkých nebezpečenstiev.
Fatimská Panna Mária, pomáhaj nám premáhať pokušenia.
Fatimská Panna Mária, dožič nám, o čo ťa s láskou prosíme.
Fatimská Panna Mária, pomôž našim drahým.
Fatimská Panna Mária, priveď na správnu cestu našich blúdiacich bratov a sestry.
Fatimská Panna Mária, urob nás čestnými ľuďmi a príkladnými kresťanmi.
Fatimská Panna Mária, urob nás čistými a svätými ľuďmi.
Fatimská Panna Mária, uchráň nás od nebezpečenstva nacizmu, komunizmu a terorizmu.
Fatimská Panna Mária, priveď nás k našej prvotnej horlivosti.
Fatimská Panna Mária, vypros pre nás odpustenie mnohých hriechov a urážok.
Fatimská Panna Mária, priveď nás k nasledovaniu tvojho božského Syna.
Fatimská Panna Mária, vypros dar pokoja pre celý svet.
 
Schválil lisabonský patriarcha kardinál Manuel Goncalves Cerejeira 30. novembra 1938.
 
Zasvätenie Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie
 
Fatimská Panna Mária, Matka Božia, útočište hriešnikov a Matka Božieho milosrdenstva; zasväcujem sa tvojmu Nepoškvrnenému Srdcu so všetkým, čo som a čo mám. Prostredníctvom tvojho Nepoškvrneného Srdca sa chcem úplne obetovať tvojmu najmilšiemu Synovi Ježišovi Kristovi na službu jeho Cirkvi a za spásu hriešnikov.
 
Dobrá Matka, prijmi ma pod svoju materinskú ochranu takého, aký som, a urob ma takým, akého ma ty chceš mať. Zachráň ma od všetkých nebezpečenstiev. Pomáhaj mi premáhať všetky pokušenia, ktoré na mňa doliehajú, aby som si zachoval čistotu duše i tela.
 
Nech je tvoje Nepoškvrnené Srdce mojím útočišťom a cestou, ktorá ma vedie k Bohu. Chcem žiť s tebou a s tvojou pomocou chcem plniť všetky svoje záväzky, ktoré som prijal v krste. Vypros mi milosť, aby som sa z lásky k Ježišovi často modlil a obetoval za obrátenie hriešnikov a na uzmierenie za hriechy proti tvojmu Nepoškvrnenému Srdcu. V spojení s tebou chcem žiť v oddanosti Najsvätejšej Trojici. Verím jej, klaniam sa jej a milujem ju. Amen.
 
Imprimatur č. 641/2006, v Nitre 31. 5. 2006 Mons. Marián Chovanec, pomocný biskup a generálny vikár.
 
Svätý Otec František zasvätí (zverí) Rusko a Ukrajinu Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie 25. marca o 17:00 v Bazilike svätého Petra. V rovnaký deň ten istý akt vykoná vo Fatime pápežský almužník kardinál Konrad Krajewski ako vyslanec Svätého Otca.