Duchovná kytica Nepoškvrneného Srdca Panny Márie

Svetový apoštolát Fatima spolu s ďalšími cirkevnými hnutiami pripravuje svetovú duchovnú kyticu, ktorú 13. mája a 13. októbra 2020 v svätyni vo Fatime ponúkneme Panne Márii z Fatimy.

Kytica bude tvorená svätými omšami, ružencami, obetami a inými skutkami nábožnosti, ako odškodnenie za hriechy sveta, za svetový mier, za Svätého Otca a za jednotu a silu Cirkvi.

Na tento účel bola vytvorená webová stránka, ktorá informuje o tejto iniciatíve a pomáha ľuďom pri zasielaní ich vlastných duchovných obetí na kyticu. Je to jednoduchý proces. Stačí kliknúť na odkaz a vložiť svoj modlitebný úmysel.

Rektor svätyne Panny Márie z Fatimy v Portugalsku, otec Carlos Cabecinhas, na jubileu výročia Panny Márie z Fatimy v Malej kaplnke zjavení v máji a októbri 2020 s radosťou prijme a predstaví súhrn modlitieb a obetí.

Américo López-Ortiz, medzinárodný prezident sveta Apoštolát z Fatimy, nahral video, ktoré predstavuje túto duchovnú kampaň a pozýva duchovných, rodičov, učiteľov, aby zhromaždili modlitby a obete detí, študentov a veriacich za túto duchovnú kyticu.

 

Božieho srdca sa určite dotkne takéto úsilie každého muža, ženy a dieťaťa, ktoré sa ho zúčastnia. Modlitba detí a mládeže je veľmi silná. Panna Mária si vybrala malých detských pastierov, aby priniesli na svet svoje posolstvo. Touto iniciatívou si tiež uctíme sv. Františka a Hyacinty Marto v roku, ktorom slávime tretie výročie ich svätorečenia.