Kontakt

Svetový apoštolát Fatimy na Slovensku - Národný sekretariát
Mariánske nám. 23
01001 Žilina
IČO: 42213983 
 
 
 

Ochrana osobných údajov:

Zodpovedná osoba: 
Konferencia biskupov Slovenska, 
Kapitulská 11, P. O. Box 11, 814 99 Bratislava,
IČO: 00684325, DIČ: 2020804841, 
gdpr.kbs.sk, e-mail: dpo@kbs.sk